Taal en cultuur

Deze week volgde ik de inspiratiemiddag ‘taal en cultuur’ georganiseerd door Bibliotheek Helmond-Peel, LEVgroep en Cubiss in het kader van het project ‘Tel mee met Taal’. Tijdens deze middag werden vrijwilligers en professionals bijgepraat door Marokkaanse en Poolse gastsprekers over de Arabische en Poolse cultuur. Met name was er aandacht voor het gezinsleven, opvoeding en taal.

Het is van belang te weten hoe jouw boodschap als professional of vrijwilliger over komt en hoe men zich kan voelen wanneer men leeft in een land waarvan men de taal nog niet (goed) spreekt en de gewoontes niet kent. Een spreker gaf aan dat in Arabische landen collectieve belangen bovenaan staan. En dat men niet zomaar hulp van buitenaf vraagt. Men zegt snel dat het goed gaat. Er werd als tip gegeven verwachtingen vooraf naar elkaar toe duidelijk aan te geven.

De Poolse spreekster wees ons op het feit dat het misschien logisch is dat er hier in Nederland Poolse landgenoten worden opgezocht, aangezien die vertrouwd zijn. Het ontbreekt hen hier aan een professioneel netwerk en ook het gemis van familie is vaak groot. Ook in Polen staat voor ouders de ontwikkeling van hun kinderen voorop, maar hun mogelijkheden zijn hier beperkt. Daarnaast ziet men hier veel meer regels dan in het land van herkomst. Men kent daar bijvoorbeeld geen boete voor schoolverzuim.

Het onderwijssysteem in beide culturen is duidelijk anders dan in Nederland. Vaak wordt er pas vanaf 7 jaar meer aandacht geschonken aan onderwijs. Voor die tijd is er veelal aandacht voor spelen. Als de kinderen wat ouder zijn, krijgen ze wel al snel veel verantwoordelijkheden en taken. Men kent het speciaal onderwijs niet zoals hier. Een verwijzing daarvoor kan soms op onbegrip stuiten.

Vanuit de bibliotheek werd aangegeven dat een lidmaatschap voor kinderen gratis is en dat er ook boeken in meerdere talen zijn. Gelukkig werd er ook vermeld dat, naast het Nederlands, ook de moedertaal belangrijk is voor het vormen van een netwerk voor begrippen en voor het overbrengen van emotie. Het belang van een goede basis in de thuistaal voor het aanleren van het Nederlands is nog niet bij ieder bekend. Als logopedist breng ik daarom graag de website www.kindentaal.nl onder de aandacht met daarop duidelijke informatie over meertaligheid en cultuur.

Dat het aanleren van een nieuwe taal niet altijd moeilijk is, bleek uit het voorlezen van een verhaal door de winnares van de voorleeswedstrijd. Zij woonde nog maar enkele jaren in Nederland toen zij deze wedstrijd won. Zij benadrukte nog eens het belang van lezen voor het leren van een nieuwe taal en voor een inkijkje in een andere wereld.

Mijn blik op de wereld werd door deze middag ook weer een stukje vergroot!

Delen