Tandje hoger

Rottende tanden en erger. Wie met ouderenzorg te maken heeft, zal dit beeld dat Wim van der Torre en Rudolf Hogendoorn van Vitadent schetsen beslist herkennen. De mondzorg voor ouderen in de periode voordat ze in het verpleeghuis komen schiet tekort.

Tandartsen waarschuwen dat de mondgezondheid op orde moet zijn rond het 65ste levensjaar. In de jaren daarna, als de algemene gezondheid achteruitgaat, komt het er vaak niet meer van om hier nog serieus werk van te maken. Het ligt voor de hand dat dan problemen ontstaan, en dat dit alleen nog maar meer het geval is nu ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid langer thuis blijven wonen. De zorg die nodig is om dit op verantwoorde wijze mogelijk te maken, schiet op diverse fronten tekort, en dat geldt dus ook voor de mondzorg.

‘Mondzorg voor ouderen is een verdienmodel met toekomst’

Het initiatief van Vitadent tot een pilot met ambulante mondzorg voor zorgafhankelijke mensen is dan ook waardevol. Tegelijkertijd wekt het toch ook enige verbazing dat tandartsen hier niet al lang op eigen initiatief op inspelen. Al jaren geleden hoorden we voor het eerst de stelling ‘de gezondheidszorg van de toekomst is ouderenzorg’. Tel daarbij op het gegeven dat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd – en zelfs levenslang – hun eigen dentuur behouden en één en één is twee: mondzorg voor ouderen heeft toekomst. Sommige tandartsen hadden dit jaren geleden al door. Ze investeerden in mobiele apparatuur of leenden een rollator om eens te bezien hoe toegankelijk hun praktijk is voor ouderen. Maar gemeengoed is het nog lang niet. Een tandje hoger zou geen kwaad kunnen.

Delen