Te makkelijk gedacht

Woordvoerder zorg Joba van den Berg van het CDA heeft een initiatiefnota aangekondigd om de zorg in de regio te versterken. Dat ze zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van zorg in de regio is begrijpelijk. In het filmpje waarin ze de huidige problematiek schetst, heeft ze het over ziekenhuizen die afdelingen sluiten, huisartsenposten die dicht gaan en apothekersdiensten die worden aangepast. De rode draad is: de patiënt moet verder reizen voor zijn zorg.

Van den Berg doet in het filmpje drie voorstellen: per regio de zorgbehoefte in kaart brengen, samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgaanbieders versterken, en artsen stimuleren om een deel van hun opleiding in een streekziekenhuis te volgen. Gaat dit helpen?

Gaan de voorstellen van Joba van den Berg (CDA) helpen?

Met het in kaart brengen van de regionale zorgbehoefte zijn zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, banken, gemeenten en patiëntenorganisaties al voortdurend bezig. Samenwerking tussen ziekenhuizen is er ook al, al is het misschien niet altijd op de manier die Van den Berg voorstaat. Wat nu in Drenthe gebeurt is ook een vorm van samenwerking tenslotte. Maar vormen van samenwerking tussen ziekenhuizen die tot minder kritiek leiden bestaan eveneens. Vraag is alleen wat de juiste impuls is voor uitbreiding hiervan, of van de samenwerking met andere zorgaanbieders.

Artsen stimuleren om een deel van hun opleiding in een streekziekenhuis te volgen, stuit op het bezwaar dat het aantal aios sterk is gedaald. De opleidingsziekenhuizen hebben ze hard nodig. Streekziekenhuizen bieden bovendien niet altijd alle vormen van zorg en artsen in opleiding moeten over de volle breedte van de medisch-specialistische zorg worden opgeleid. En: ze moeten leren wat hun inzetbaarheid voor de patiëntenzorg beperkt. Of ze na hun opleiding bereid zijn om in de periferie te blijven is trouwens anybody’s guess.

De vraag is dus of dit initiatief gaat brengen wat het beoogt.

Delen