Voor de toekomst

De reacties op het nieuws dat de ziekenhuiszorg in Drenthe verder wordt geconcentreerd, zijn van een bedroevende voorspelbaarheid. De ziekenhuiszorg wordt ‘afgebroken’ dan wel ‘vernietigd’, het is de schuld van de marktwerking en de zorgverzekeraars hebben het gedaan.

Dat de plannen tot kritische reacties zouden leiden, lag voor de hand. Het ziekenhuislandschap in Drenthe verandert met uitvoering van deze plannen ingrijpend en dat heeft gevolgen voor iedereen die in de zorg werkt of er als patiënt van afhankelijk is. Het is dus terecht dat Agnes Mulder (CDA) wil weten of de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp binnen de norm blijft. En dat Jan van Loenen (Zorgbelang Drenthe) wil weten wat de voorgenomen plannen betekenen voor de toekomst van de huisartsenzorg in de provincie.

De ziekenhuiszorg wordt niet ‘vernietigd’ maar toekomstbestendig gemaakt

Wethouder Erwin Slomp van Hoogeveen toont zich weliswaar teleurgesteld over de ontwikkelingen, maar stelt zich constructief op. Terecht stelt hij vast dat de plannen worden gesteund door alle betrokken partijen. Van ‘de zorgverzekeraars hebben het gedaan’ is geen sprake, want wat nu voorligt is een breed gedragen besluit dat in samenwerking tussen ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars tot stand is gekomen. De ziekenhuiszorg wordt niet ‘vernietigd’ – wie zou daar ook baat bij hebben? – maar toekomstbestendig gemaakt.

Natuurlijk is het makkelijk om te stellen dat de plannen die nu op tafel liggen de schuld zijn van de marktwerking. Een begrip waaraan veel mensen graag hun eigen invulling geven, en dat hen ontslaat van nadenken over wat nodig is om tot toekomstbestendige zorg te komen. De zorg verandert en dan kun je twee dingen doen: afwachten en lijdzaam toezien hoe het zorgaanbod verschraalt of beleid ontwikkelen om gericht op die verandering te sturen zodat behouden blijft wat essentieel is. Count your blessings Drenthe.

Delen