Voor de toekomst

Frank van Wijck

De reacties op het nieuws dat de ziekenhuiszorg in Drenthe verder wordt geconcentreerd, zijn van een bedroevende voorspelbaarheid. De ziekenhuiszorg wordt ‘afgebroken’ dan wel ‘vernietigd’, het is de schuld van de marktwerking en de zorgverzekeraars hebben het gedaan.

Dat de plannen tot kritische reacties zouden leiden, lag voor de hand. Het ziekenhuislandschap in Drenthe verandert met uitvoering van deze plannen ingrijpend en dat heeft gevolgen voor iedereen die in de zorg werkt of er als patiënt van afhankelijk is. Het is dus terecht dat Agnes Mulder (CDA) wil weten of de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp binnen de norm blijft. En dat Jan van Loenen (Zorgbelang Drenthe) wil weten wat de voorgenomen plannen betekenen voor de toekomst van de huisartsenzorg in de provincie.

De ziekenhuiszorg wordt niet ‘vernietigd’ maar toekomstbestendig gemaakt

Wethouder Erwin Slomp van Hoogeveen toont zich weliswaar teleurgesteld over de ontwikkelingen, maar stelt zich constructief op. Terecht stelt hij vast dat de plannen worden gesteund door alle betrokken partijen. Van ‘de zorgverzekeraars hebben het gedaan’ is geen sprake, want wat nu voorligt is een breed gedragen besluit dat in samenwerking tussen ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars tot stand is gekomen. De ziekenhuiszorg wordt niet ‘vernietigd’ – wie zou daar ook baat bij hebben? – maar toekomstbestendig gemaakt.

Natuurlijk is het makkelijk om te stellen dat de plannen die nu op tafel liggen de schuld zijn van de marktwerking. Een begrip waaraan veel mensen graag hun eigen invulling geven, en dat hen ontslaat van nadenken over wat nodig is om tot toekomstbestendige zorg te komen. De zorg verandert en dan kun je twee dingen doen: afwachten en lijdzaam toezien hoe het zorgaanbod verschraalt of beleid ontwikkelen om gericht op die verandering te sturen zodat behouden blijft wat essentieel is. Count your blessings Drenthe.

32 Reacties Reageer zelf

 1. Gerard Booij
  Geplaatst op 13 februari 2019 om 12:21 | Permalink

  Beetje vreemde opmerking “Terecht stelt hij vast dat de plannen worden gesteund door alle betrokken partijen.” terwijl de meest betrokkenen, de premiebetalende zorgvragers niet aan tafel zaten en kennelijk niet als partij wordt beschouwd. Wederom een bewijs dat de patiënt in zorgverlenend Nederland niet leidend maar lijdend is.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 februari 2019 om 13:06 | Permalink

  De ontwikkeling van een toekomstbestendig scenario maakt de patiënten juist wel leidend.

 3. Wever Zorg
  Geplaatst op 13 februari 2019 om 20:29 | Permalink

  ” Het sprookje verhaalt van een keizer die erg op zijn uiterlijk is gesteld. Zijn kleermakers maken steeds duurdere gewaden, maar de keizer raakt steeds sneller verveeld. Uiteindelijk wil hij iets heel bijzonders en beveelt zijn kleermakers een gewaad te maken van “de stof die niet bestaat.”

  Dan komen er een paar rondreizende kleermakers aan het hof die zeggen helemaal aan zijn wensen te kunnen voldoen. Zij hebben een uniek, nog nooit vertoond concept: een stof die alleen zichtbaar is voor slimme mensen. In werkelijkheid zijn het natuurlijk oplichters, want zo’n stof bestaat niet, maar de kleermakers vertrouwen erop dat niemand zal durven erkennen dat hij/zij de stof niet ziet – uit angst voor dom uitgemaakt te worden.

  De keizer huurt ze in. Ze sluiten zich enkele dagen op in hun atelier en doden de tijd. Het ontbreekt ze aan niets. Daarna komen ze met veel vertoon naar de keizer en doen alsof ze een heel bijzonder kleed in hun handen hebben. Ze voeren een fantastische pantomime op en trekken de keizer het kleed aan dat alleen gezien kan worden door slimme mensen. De keizer aarzelt even, want hij ziet zijn eigen kleed niet, maar door de verrukte kreten van zijn kleermakers gaat hij er zelf ook in geloven, zeker als ook de eerste minister zegt dat het kleed hem prachtig staat! De keizer waant zich in peperdure kleren en hij wil natuurlijk niet dat mensen denken dat hij dom is. Hij vertoont zich dus aan zijn hovelingen en ook zij, bevreesd voor zijn woede-uitbarstingen, prijzen zijn nieuwe kleren de hemel in en loven zijn uitgekiende smaak.

  Zodoende besluit de keizer zich te vertonen aan het hele volk. Fier flaneert hij in de optocht, geheel naakt, terwijl het volk omvalt van verbazing, angst en plaatsvervangende schaamte, totdat een kind in het publiek roept: “Hee, kijk, de keizer loopt in zijn blootje!” Iedereen houdt de adem in voor de toorn van de vorst, maar plots wordt zijn kreet beantwoord. “Hij heeft gelijk! Hij loopt in zijn blootje!” Spoedig roept iedereen dit, maar de keizer weet niet anders te doen dan trots door te lopen, zelfs al ziet ook hijzelf de kleren niet. De dienaren blijven zijn sleep dragen, die er niet is. Al gauw had de keizer door dat de twee kleermakers hem bedrogen hadden. Toen hij terugging naar zijn paleis waren de twee al lang vertrokken met hun verworven rijkdommen. ”

  Buzzwords als ” toekomstbestendig” , “verschuivende zorg” , ” het is geen afbraak, maar opbouw!” ” samenwerken is het nieuwe concurreren” ” het is immers in het belang van de patient” dienen hier opnieuw slechts om te verhullen dat men voor veel geld gebakken lucht verkoopt.

  En als de premiebetaler er later achter komt dat iedereen genept is, zijn de daders en hun woordvoerders allang , gierend en dijenkletsend van de lach, vertrokken.

  ” Toekomstbestendig” , ” verschuivende zorg” : de nieuwe kleren van de keizer.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 februari 2019 om 21:00 | Permalink

  Noem het gerust buzzwords, maar het is natuurlijk gewoon noodzaak. Er zijn geen daders, er zijn geen verworven rijkdommen en niemand gaat er gierend van de lach en dijenkletsend met een buit vandoor. Er is geen buit, er is zorg. En er is een wens om die in de toekomst nog steeds te hebben. Als je handelt naar dat besef, leidt dat tot verandering en verandering is altijd moeilijk te verkroppen voor wie alles bij het oude wil laten. Maar aan de noodzaak van die verandering doet dat niets af. Wordt daar niet naar gehandeld, dan staat straks niet de keizer, maar de hele zorg in zijn blootje.

 5. W. van der Meyden
  Geplaatst op 14 februari 2019 om 08:54 | Permalink

  De manier waarop deze zorgafbraak wordt verkocht is buitengewoon vermakelijk.
  Ik zie zelfs Jacobse en van Es-achtige redeneringen:
  ” Nee mevrouwtje, wij bestelen u niet. Wij verlichten slechts uw portemonnee, in uw belang, om die weer toekomstbestendig te maken” .
  Of de tweedehands autoverkoper:
  ” Een gat in de carrosserie? Nee mevrouwtje, dat is een zorgvuldig aangelegde extra ventilatie waardoor de waarde van deze auto alleen maar toeneemt” .

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 februari 2019 om 09:03 | Permalink

  Het is niet vermakelijk maar noodzakelijk en het is geen zorgafbraak maar zorgcontinuïteit. U ziet dat anders merk ik en dat is uiteraard uw goed recht. Maar wat wilt u dan? Overal in het land volledig geëquipeerde ziekenhuizen overeind houden, inclusief alle medische specialismen, SEH, IC en geboortecentrum? Dat is een kostbare aangelegenheid en houdt geen rekening met demografische ontwikkelingen en veranderingen in het zorgaanbod.
  Bovendien: we willen als land ook kunnen blijven investeren in zaken als infrastructuur, onderwijs, veiligheid, milieu, ontwikkelingssamenwerking en nog zo wat van die agendapunten. En we willen een loonstrookje zien dat er onder de streep iedere januari wat gunstiger uitziet dan de januari van het jaar daarvoor. Geld bijdrukken is geen optie om dit alles te realiseren. Verantwoord met het beschikbare geld omgaan wel.

 7. Ans
  Geplaatst op 16 februari 2019 om 21:53 | Permalink

  Ik denk ook dat afbreken het nieuwe opbouwen is.
  Investeringen in milieu is alleen mogelijk als er hard gesnoeid wordt in onzinnige zorg.
  De nieuwe generatie zal ons dankbaar zijn.
  Demografie leert ons dat afbreken echt moet.
  Anders klopt mijn loonstrookje niet meer.

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 februari 2019 om 22:14 | Permalink

  Tevreden kunnen zijn over je eigen loonstrookje én een dankbare nieuwe generatie hebben, dat is een mooie combinatie. Wat dat betreft kan ik me wel vinden in je “afbreken is het nieuwe opbouwen”.

 9. Willem
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 10:12 | Permalink

  Ik ben werkzaam geweest in 1 van de treant ziekenhuizen in de tijd voor de fusie.
  Een fusie Emmen-Hoogeveen lag voor de hand en was zinvol en kansrijk, maar met Stadskanaal erbij zijn de afstanden dermate groot geworden dat van een eenheid nooit sprake is geweest. De prijs voor een onmogelijke fusie tussen 3 ziekenhuizen moet betaald worden.
  Dat er iets moest gebeuren in deze provincie was duidelijk. Teveel en daardoor te dure zorg in een dunbevolkt gebied.
  Dat Emmen de hoofdvestiging zou worden lag voor de hand gezien de recente gebeurtenissen. Het was echter logischer geweest om Hoogeveen als middelpunt te nemen. Ik denk dan ook dat Treant zich met dit plan in de voet schiet.
  Aan de oostkant van Emmen is geen adherentie, want daar is Duitsland. Aan de westkant, daar ligt de adherentie. En dus ook het adherentieverlies.
  Immers, vanuit de buitendorpen rond Hoogeveen ben je minstens even snel, maar vaak sneller, in het ziekenhuis in Zwolle of Assen. Een ziekenhuis waar je wel voor alles terecht kan, incl spoedeisende hulp.
  En met de huidige negatieve beeldvorming rondom Treant is het waarschijnlijk dat heel veel mensen deze weg zullen weten te vinden.
  Er moest een plan komen. Maar het plan wat gelanceerd is, getuigt wat mij betreft van een gebrek aan inzicht in de lokale patiëntenstromen, de bereikbaarheid en realiteit.
  Dus, nee Frank, alhoewel ik hoop dat ik ongelijk heb: Drenthe, don’t count your blessings, en Treant: buckle up, this may become a bumpy ride.

 10. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 10:33 | Permalink

  De beeldvorming is al geruime tijd een probleem geweest. Het wás dus al een “bumpy ride”. Juist daarom is het goed dat nu een beslissing is genomen, omdat hiermee een kans wordt gecreëerd om een nieuw beeld van de organisatie neer te zetten en dus die beeldvorming te keren.
  Of met de nu gekozen oplossing de juiste weg is gekozen, zal moeten blijken. Dat de mensen vanuit de buitendorpen van Hoogeveen voor Zwolle of Assen zullen kiezen als spoed vereist is, ligt wel voor de hand. Maar lang niet alle ziekenhuiszorg is spoedzorg en patiënten hoeven doorgaans niet voor “alles” terecht te kunnen in een ziekenhuis maar juist voor hun ene specifieke klacht. De huisarts zal hen daarvoor veelal verwijzen naar het ziekenhuis dat hem vertrouwd is en de meeste patiënten varen op die verwijzing.

 11. Frits Kappers
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 15:23 | Permalink

  Nee, mijnheer van Wijck, niet de patiënt is leidend, het geld is leidend. En waar de patiënt wordt gereduceerd tot een klant waaraan verdiend moet worden is het einde zoek. Blinde honger in Emmen heeft in 2012 geleid tot blokkade van een advies van Wouter Bos, destijds KPMG, waarin werd gepleit voor een interventiecentrum in de periferie van Hoogeveen. Dat was financieel de beste oplossing. Hebzucht maakt blind en leidt tot destructie. Hoogeveen en Stadskanaal zullen met de voeten stemmen. Voeten die niet naar Emmen zijn gericht maar naar Scheemda, Assen en Zwolle. Het adherentieverlies verloskunde in Hoogeveen bedraagt 90%.
  Minister Bruins is zo benauwd voor nog een faillissement dat er een tien jaar durende bestaansgarantie is afgegeven. Ik ben benieuwd hoe hij zal reageren als de banken of Achmea de stekker er uit trekken.
  U zou er goed aan doen u beter in de materie hier in Drenthe te verdiepen.

 12. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 16:46 | Permalink

  Toch zou u ook vanuit een ander perspectief hiernaar kunnen kijken natuurlijk. Namelijk: als het geld leidend is, is de patiënt leidend. Want als nu niet naar het geld wordt gekeken -vertaald naar continuïteit – delft de patiënt op termijn het onderspit.

 13. Frits Kappers
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 17:21 | Permalink

  Ach, zo lust ik nog wel een paar mijnheer van Wijck, de patiënten in Hoogeveen dempen nu al het onderspit. Het adherentieverlies van Treant zal de Zorggroep nog veel dieper in de problemen brengen en dan zijn de inwoners van Emmen e.o. echt zwaar de pineut. Nogmaals: verdiep u eens echt in de Drentse materie. Komt u eens hier met verschillende groeperingen praten.

 14. Bert Prigge
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 19:05 | Permalink

  Groot gelijk Gerard Booij over Erwin Slomp 12.21 als hij een kerel was was hij opgestapt.
  Over Van Wijck je had dit beter niet hier
  neer kunnen zetten.Met zulke mensen heb ik niets zijn ook nog vreselijk achterbaks.

 15. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 21:26 | Permalink

  Erwin Slomp legt zich bij de feiten neer. Dat is geen reden om af te treden natuurlijk. De invloed van een wethouder op het ziekenhuisbeleid in de regio is niet oneindig.

 16. Gerard Bekelaar
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 21:46 | Permalink

  zorg word meer en meer voor de rijken
  marktwerking mooi woord maar zorgverzekeraars worden rijker en rijker en denken alleen maar aan het winstoogmerk
  ben nu bijna 40.
  toen ik 18 werd betaalde ik 17 gulden aan het ziekenfonds.
  Zie hier 22 jaar later betaal ik 130 euro per maand met een eigen risico van pak hem beet 400 euro.
  En alle zorg verdwijnt uit het ziekenfonds
  En nu sluiten ziekenhuizen deur na deur.
  banken worden met ons geld zonder pardon omhoog gehouden.
  Maar als het om de zorg gaat keren ze de rug toe.
  witte boorden politiek.
  tijd dat ze de boel weer in eigen hand gaan krijgen.

 17. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 februari 2019 om 22:18 | Permalink

  Het is een populair sentiment dat u hier uit maar er schort wel een en ander aan. Zorgverzekeraars worden niet rijker maar teren in op hun reserves om de zorgpremie niet teveel te laten stijgen. Ze maken geen winst maar houden reserves aan omdat ze daar vanwege Nederlandse en Europese regels toe verplicht zijn. Het eigen risico is 385 euro. Zorgverdwijnt niet uit het ziekenfonds want dat bestaat in het huidige stelsel niet meer. Ik neem aan dat u het basispakket van de zorgverzekering bedoelt. Dat groeit juist.
  Wie u precies bedoelt met de “ze” die “de boel” weer in eigen hand moeten gaan krijgen is mij onduidelijk. Maar als u daarmee de ziekenhuizen bedoelt: die hadden in het oude stelsel niets in de hand. De overheid maakte de dienst uit. Over de vraag of ze dat wel of niet erg goed deed, verschillen de meningen. Maar laten we het erop houden dat er redenen waren waarom ze voor een andere koers koos vanaf 2006.

 18. Bert Prigge
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 09:04 | Permalink

  Erwin Slomp legt zich bij de feiten neer. Dat is geen reden om af te treden natuurlijk. De invloed van een wethouder op het ziekenhuisbeleid in de regio is niet oneindig.

  Als je ergens voor staan Van Wijck dat is het ja of nee dus opstappen en dat geld ook voor jou

 19. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 09:28 | Permalink

  Regeren, of het nu landelijk, provinciaal of lokaal is, is altijd compromissen sluiten. Als ieder compromis tot een aftreden moest leiden, was de continuïteit ver te zoeken.

 20. Ed Gilbert
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 09:39 | Permalink

  De toekomstbestendigheid zegt niets over de aanwezigheid van ziekenhuiszorg, je kunt alle ziekenhuiszorg uit Drenthe wegsaneren, en toch verkondigen dat het ontzettend toekomstbestendig is. Het ene heeft niets met het andere te maken. Door dit soort beleid is de werkelijkheid dat er geen kraamafdeling meer te vinden is tussen Zwolle en Assen langs de A28. We zijn in Hoogeveen de kraamafdeling, de kinderafdeling, de ICU, de hartbewaking, binnenkort de EHBO s’nachts en in het weekend, daarna volgt een dagbehandeling ziekenhuis en polikliniek, waarna door toekomstbestendigheid sluiting van de locatie Bethesda volgt. Dat is volgens dezelfde methode al op veel meer plaatsen uitgevoerd. Allemaal erg toekomstbestendig. Het zijn allemaal verslechteringen van de zorg in Hoogeveen, noem het dan ook zo.

 21. Bert Prigge
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 09:41 | Permalink

  Is er continuiteit dan? maar even terrugkomen over de ziekenhuizen Van Wijck 9.28 je zegt dat zorgverleners niet rijker worden maar interen op hun reserves wat krijgt een bestuurslid van Treant in de maand Treant heeft alles al bijna kappot gemaakt.

 22. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 10:02 | Permalink

  @Bert Prigge: Ik schrijf dat zorgverzekeraars interen op hun reserves, niet zorgverleners. Bestuurders zijn gehouden aan de Wet Normering Topinkomens.
  @Ed Gilbert: Het is onzin om te stellen dat aanwezigheid van ziekenhuiszorg en toekomstbestendigheid niets met elkaar te maken hebben. Natúúrlijk moet er ook in Drenthe ziekenhuiszorg zijn. Maar wel wordt terecht de vraag gesteld of alle ziekenhuiszorg op alle van oudsher in Drenthe bestaande ziekenhuislocaties aanwezig moet zijn.

 23. Ronald Wilfred Janse
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 10:38 | Permalink

  Rare man. Ziekenzorg toekomstbestendig betekent in Hoogeveen nu het verdwijnen van de basiszorg. Marktwerking heeft ook positieve kanten, maar nu ontbreekt de controle van de overheid in het geheel: en die moet juist waken voor instandhouding basisvoorzieningen. Misschien zoekt meneer een loopbaan in het zorgverzekeringswezen.

 24. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 10:50 | Permalink

  Het is maar wat je definieert als basiszorg. En het is maar wat je bedoelt met ‘verdwijnen’. Er zijn regels voor maximale aanrijtijden tenslotte, en voor verantwoordelijkheid in het bieden van continuïteit van zorg. Ook zijn er toezichthouders. De overheid ontbreekt niet hoor, ze schetst de kaders waarbinnen het veld zijn werk mag doen en bewaakt die ook.

 25. Ed Gilbert
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 11:28 | Permalink

  De vraag, die U terecht is, is dat niet. De bevolking stelt ook d terechte vraag of hun zorg bereikbaar is. Met het OV is het 1,5 uur reizen tussen Hoogeveen en Emmen. Tussen Hoogeveen en Stadskanaal 2,5 uur en dat is alleen heen. Dus voor een controle die 10 minuten duurt van een staaroperatie, die verplaatst zijn naar Refaja, moet een patient 5 uur reizen. Het zal vast erg toekomstbestendig zijn, gelukkig is er een oogkliniek in Hoogeveen, die het erg druk heeft met lange wachtlijsten als gevolg. Ben benieuwd of de bevolking in de Randstad dit soort reistijden accepteren. Semantisch gebabbel door een “medisch” journalist maakt de afbraak niet minder waar. De werkelijkheid is dat de bevolking grote afstanden moet afleggen om de noodzakelijke zorg te krijgen. Nog niet zo lang geleden was Bethesda het beste ziekenhuis uit het noorden, dat was voor de fusies. Nu hangen ze samen met Emmen en Refaja onderaan de lijst. De directies en Raden van Toezicht zijn vele malen vernieuwd en er zijn flink wat directie leden met mooie handdrukken verdwenen. De bevolking is de pineut en artsenauto komt met een semantisch truckje om alle goed te praten. Ik zie geen enkele inhoudelijke relevante argumenten om de afbraak goed te praten, behalve een financiele motivatie. Het is een ander onderwerp, maar dezelfde motivatie waarom de schade van de gaswinning in het noorden nog steeds niet geregeld is. Als alles langs de financiele meetlat gelegd wordt, is de maatschappelijke noodzaak onzichtbaar.

 26. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 12:56 | Permalink

  Het spijt mij, maar ik ben het toch echt niet met u eens. Als dingen niet – zoals u het benoemt – langs de financiële meetlat worden gelegd maar op zijn beloop worden gelaten, ontstaan alleen maar grotere problemen. Denk aan zorgkosten die zo hoog oplopen dat ze andere kosten die maatschappelijk noodzakelijk zijn (onderwijs, infrastructuur, veiligheid, ontwikkelingshulp) onder druk gaan zetten. Denk aan specialisten die niet meer te porren zijn voor werken in een krimpgebied omdat er te weinig werk voor ze is om hun week te vullen op een manier die ze uitdagend vinden.
  De werkelijkheid is inderdaad dat de bevolking voor bepaalde onderdelen van de zorg grotere afstanden moet afleggen dan ze van oudsher gewend was. Het is niet uit te sluiten dat op termijn nieuw aanbod ontstaat als blijkt dat dit tot problemen gaat leiden. Aanbod waarin bijvoorbeeld elementen als kleinschaligheid, eHealth en ook burgerinitiatief een rol kunnen spelen.

 27. Ed Gilbert
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 13:48 | Permalink

  De problemen zijn er voor de bewoners van Hoogeveen, die lijden onder de besluiten die anderen nemen. Het zijn altijd anderen die de pineut zijn van de besluiten van de politiek. Ik zie dit soort besluiten nooit in de Randstad. Kleinschaligheid staat haaks op de fusies die we hebben gehad, dus dat argument is wishfull thinking. U stelt zaken mooier voor en hangt daar een niet bestaande werkelijkheid aan op. De bewoners van deze stad ervaren de gevolgen van de fusie en ik hoop dat U eens toe wilt geven dat de zorg verslechterd is in Hoogeveen. Burgerinitiatief is geen beleid, daar is de politiek verantwoordelijk voor. De reistijden via het OV zijn in mijn ogen onacceptabel en heeft niets met gewenning te maken. Verplaatst U zich eens in een bejaarde, die 2x 2,5 uur met het OV moet reizen voor een controle van 10 minuten. Zou dat in de Randstad geaccepteerd worden? Mooie woorden vullen geen gaatjes, en zoals ik al zei : semantisch gebabbel. De bewoners hier worden geconfronteerd met de gevolgen. Geef 1 inhoudelijk argument waarom zij niet boos en teleurgesteld mogen zijn op zulk asociaal beleid. De patient heeft al jaren in dit neoliberale systeem niet te zeggen, geld regeert.

 28. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 14:04 | Permalink

  Nee u ziet dit soort besluiten nooit in de Randstad en dat ligt ook wel voor de hand. De bevolkingsdichtheid is in de Randstad immers veel hoger dan in gebieden als Zeeland, Oost-Groningen en ook Drenthe. Er is dus ook meer behoefte aan zorgaanbod. Excuus als dit zakelijk, financieel gedreven, klinkt, maar zo liggen de feiten gewoon.
  Uw opmerking “Burgerinitiatief is geen beleid, daar is de politiek verantwoordelijk voor” onderschrijf ik niet. Door burgerinitiatief kunnen juist waardevolle dingen ontstaan waarmee de politiek zich helemaal niet hoeft te bemoeien. En dit gebeurt zelfs in Eendracht, een wijk in Amsterdam. Jawel, de Randstad dus. Door deze wijk in Nieuw-West rijdt tegenwoordig geen bus meer. Dus wat hebben buurtbewoners gedaan: die hebben een buurtbus in het leven geroepen om te voorkomen dat oudere bewoners geïsoleerd raken. Geen semantisch gebabbel, gewoon realiteit.
  En wat uw opmerking “Kleinschaligheid staat haaks op de fusies die we hebben gehad” betreft: zorg is handel. Ontstaat een behoefte, dan slaat iemand aan het rekenen. Blijkt op basis daarvan dat het financieel uit kan, dan ontstaat aanbod. Wederom een financieel gedreven reactie, ik weet het. Maar money makes the world go round. En dat geldt in de zorg echt niet anders dan in andere sectoren.

 29. Ed Gilbert
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 14:48 | Permalink

  De bewoners van het platteland hebben dezelfde rechten als de bewoners van de Randstad,hebben dus recht op dezelfde zorg als de bewoners van de Randstad. De realiteut voor de bewoners van het Oosten is, dat de zorg dus slechter bereikbaar is. Dat moeten ze dan maar onder mekaar oplossen. Je kunt allerlei projecten noemen, maar dat lost de bereikbaarheid van de zorg niet op. Geld is dus belangrijker dan mense, goed om te weten dat artsenauto dat als standpunt heeft. Het is erg makkelijk en gratuit om een mening te hebben over de problemen van het oosten en noorden, als je zelf niet de gevolgen voelt van die besluitvorming en dan maar verwijst naar het is nu eenmaal zo. Het zijn beleidsmatige en politieke besluiten, die geent zijn op geld en ook alleen maar op geld. Inhoud hebben ze niet, sociale en maatschappelijke samenhang evenmin. Marktwerking maakt meer kapot dan de bevolking goed kan maken. Los alles zelf maar op, maar vreemd genoeg zijn de inkomsten van de belastingen nimmer gedaald. Het is meer binnenharken voor minder faciliteiten. De staat is rupsje nooitgenoeg en de bevolking verliest steeds meer rechten. Gelukkig wordt de jeugd wakker en is de geschiedenis altijd een golfbeweging. Dit systeem loopt door het klimaat op zijn laatste benen, we zullen gedwongen worden om ons aan te passen. Hoe langer het duurt, hoe groter de chaos die volgt. Geniet zo lang het duurt en dat is ook direct het laatste wat ik erover te zeggen heb. Zo lang zelfs de media het neoliberale systeem van geld aanhangt, er geen enkele kritische blik is ten opzichte van dit destructief systeem, zal de gewone burger de gevolgen voelen. Ze dienen zich maar aan te passen aan het systeem.

 30. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 februari 2019 om 15:07 | Permalink

  Prima als u het hierbij wilt laten. Wel nog één afsluitende opmerking dan. U stelt dat wat ik beschrijf het standpunt is van Arts en Auto. Dat is niet het geval. Ik ben freelance journalist en de redactie geeft mij ruimte om in deze blog te reflecteren op wat er in de zorg gebeurt. Daarbij gaat het er niet om wat ik goed of slecht vind, maar wat ik zie gebeuren en welke gevolgen dat heeft.

 31. G. Booij
  Geplaatst op 20 februari 2019 om 11:50 | Permalink

  Ik vind het vreemd dat niet langer de gezondheidstoestand van de zorgvrager bepalend is voor wat SPOEDeisend is maar de gezondheidstoestand van de zorgverlener. Zorgvragers in het verzorgingsgebied mogen volgens de snode voornemens van het ongezonde Treant in SPOEDeisende gevallen niet langer rekenen op SPOEDeisende zorg maar op MINDERspoedeisende zorg. Men verwordt tot 2de-rangs burgers. Treant heeft zich t.g.v. haar geestelijk zwakke toestand waardoor ze voor specialisten niet meer aantrekkelijk zijn om bij te werken in een ook voor zorgvragers minder aantrekkelijke positie geplaatst en heeft zichzelf financieel aan de rand van de afgrond gebracht. Het opheffen van SEH in Hoogeveen zal hen nog meer klanten doen verliezen. I.p.v. te werken op het aantrekkelijk maken en ook geestelijk weer gezond te worden werkt men zichzelf steeds verder in de nesten. Het gevolg is een erenstige bedreiging van een verantwoorde zorgverlening ook in oost- en zuidoost Drenthe. De zorgverzekeraar dient haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een adequate SE i.p.v. het ten koste van de zorgverlening het in de benen houden van een geestelijk zieke zorgverlener.

 32. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 februari 2019 om 12:38 | Permalink

  Als de zorgverzekeraar faalt in zijn verplichting continuïteit van zorg te bieden, zal de NZa ingrijpen. Hebben jullie je zaak daar bepleit?

Één Trackback

 1. […] bijvoorbeeld dit artikel van de zich medisch journalist noemende Frank van Wijck over de reacties in Drenthe op de plannen […]