Tech in de zorg (4)

Sensoren, beeldzorg, robotica, serious gaming, apps, AI; er wordt steeds meer technologie toegepast in de zorg. Arts en Auto was benieuwd naar uw ervaringen. Hoe verlichten technologische hulpmiddelen uw werk? Maar ook: wat zijn de valkuilen en belemmerende factoren bij de inzet hiervan?

Vier collega’s vertellen. Deze keer:

Psychiater Joanneke van der Nagel

“Miljoenen Nederlanders hebben beperkte digitale vaardigheden of zijn laaggeletterd. Juist deze groepen hebben vaak een gezondheidsachterstand. Kunnen we ook hen met tech in de zorg helpen? Jazeker: onderstaande voorbeelden laten zien dat digitale zorg kwetsbare groepen juist nieuwe perspectieven biedt.

In een studie naar zelfmanagement bij COPD kregen patiënten een ‘kastje’ bij de televisie, met een ‘aangepaste zapper’. Daarmee konden ze op het beeldscherm vragen beantwoorden, waarna het algoritme een advies gaf. De onderzoeker installeerde alles bij de mensen thuis, en zorgde ervoor dat de techniek vertrouwd was. Dat werkte! Helaas bleek die investering na het promotietraject niet meer haalbaar, en sneuvelde deze succesvolle digitale innovatie.

‘Zorgtechnologie biedt juist kwetsbare groep perspectieven’

Voor sommige groepen zijn verslavingsbehandelingen te veel gericht op ‘praten over’. Virtual reality biedt een andere manier van leren: door te ervaren en te oefenen met realistische scenario’s. Patiënt en behandelaar ontdekken hierdoor samen welke situaties en prikkels trek in middelengebruik oproepen, én wat er helpt om daarmee om te gaan. Waar nodig kan de therapeut in de lastige situatie direct steun geven.

Patiënten met beperkte digitale vaardigheden of laaggeletterdheid zijn wellicht niet de eersten waarbij u zorgtechnologie denkt te kunnen gebruiken. Maar inclusieve technologieontwikkeling én goede introductie kunnen ‘techniekstress’ en andere obstakels wegnemen.

Zorgtechnologie biedt patiënten meer regie en nieuwe manieren om aan hun gezondheid te werken. En dat is juist voor deze patiënten een kans!”

Delen