Tegen de stroom in

“Wij blijven data van onze cliënten verzamelen”, zegt bestuursvoorzitter Jeroen Muller van Arkin in Het Parool. Een controversiële uitspraak natuurlijk een week nadat Akwa ggz bekendmaakte een bestand met ROM-data te vernietigen en de media het hele project ten grave hebben gedragen. Maar juist daarom is Mullers standpunt des te interessanter, omdat hij er openlijk van getuigt tegen de stroom in te varen.

Belangrijk in het verhaal dat Muller doet is de boodschap dat Arkin de gegevens alleen intern benut. De data worden gebruikt voor de individuele behandeling, om de cliënt meer regie te geven, en worden dus niet doorgeleverd naar een externe databank. Cliënten wordt gevraagd om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens. Bovendien is het niet het doel behandelaren te vergelijken.

De discussie over het gebruik van persoonsgegevens in de ggz gaat nog wel even door

“Deze werkwijze hoort bij de huidige ggz”, zegt Muller in het interview. Dat is bepaald niet iedereen met hem eens, hebben we gemerkt aan de discussie die zich de afgelopen jaren over dit thema heeft afgespeeld. Met het vernietigen van de data door Akwa ggz is die discussie dan ook nog lang niet definitief onder het tapijt geveegd, die gaat gewoon door.

Muller legt zijn voorzet daarin al duidelijk op tafel in het interview in Het Parool: “Als land geven we miljarden uit aan psychologische en psychiatrische zorg. Je wil zichtbaar ­maken wat dat oplevert. We willen de zorgpolis namelijk betaalbaar houden, zodat goede zorg voor iedereen toegankelijk blijft.” Die wens zullen degenen die het niet met hem eens zijn ook hebben. De vraag is alleen wel of het de partijen nog ooit zal lukken om voor de invulling ervan tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Delen