Tegenwicht

Overal kom ik nu discussies tegen over het feit dat er minder vrouwen op hoge functies zitten. Binnen de SER wordt de discussie breder gevoerd, namelijk dat er ondanks wetgeving bij solliciteren nog steeds discriminatie optreedt met betrekking tot afkomst, geslacht, geaardheid of leeftijd. Daar moet actie op ondernomen worden om meer evenwicht in teams te krijgen en ieder gelijke kansen te geven. En in het onderwijs roept minister Bussemaker op om bij bestuursfuncties niet alleen vanuit het old boys network kandidaten te werven maar tegenwicht te bieden voor beter beleid.  Op haar weblog stelt ze: “Het is niet goed voor de diversiteit van een bestuur als mannen van middelbare leeftijd in grijze pakken elkaar ‘klonen’.”

In het Eindhovens Dagblad werd het experiment Heidi/Howard uit 2003 besproken, waarin bij vacatures hetzelfde uitstekende CV onder zowel een mannennaam als een vrouwennaam werd ingeleverd. Daarbij bleek dat de kans dat de vrouw werd aangenomen beduidend lager werd ingeschat. Bij herhaling in 2013 lagen de kansen veel gelijker, maar nog altijd maken vrouwen minder kans. Waarin zitten de verschillen?

Op lichamelijk gebied blijkt  dat er meer verschillen zijn tussen man en vrouw dan op het eerste oog lijkt. Zo schijnt het onderkennen van hartproblemen bij vrouwen duidelijk anders te verlopen dan bij mannen. Of er verschil zit in het brein en vrouwen inderdaad beter kunnen multi-tasken, is mij niet bekend. Ik heb eens een erg boude uitspraak gehoord van iemand die stelde dat de man in wezen autistisch aangelegd is en vrouwen meer op contact zijn gericht.

Mannen praten in het algemeen niet graag over hun problemen en komen pas ‘uit hun hol’ wanneer ze zelf een oplossing hebben bedacht. Vrouwen praten veel en vragen sneller de weg of advies bij een probleem. Mannen zijn overtuigder van hun gelijk, vrouwen twijfelen. Mannen hebben neiging tot overschatting en narcisme, vrouwen denken eerder dat ze iets niet kunnen en laten graag aan anderen de eer. Zijn al deze vooroordelen trouwens nadelig of werken ze eerder positief uit? Vrouwen zouden niet goed kunnen omgaan met financiën maar door hun toebedachte eigenschappen blijken ze veel beter te zijn in beleggen.

We hebben rolmodellen nodig om ons te kunnen spiegelen vanuit onze eigen achtergrond. Sommige mannen mogen wat minder aan hun eigen gewin denken en vrouwen mogen brutaler zijn. Want  brave meisjes komen in de hemel, brutale overal! Kijk tegen niemand op maar kijk ook zeker op niemand neer. Wanneer een vrouw overweegt te solliciteren op een hoge beleidsfunctie wordt wel eens neerbuigend geopperd: ‘Meisje, daar word je niet gelukkig van’.

Je kunt een stropdas omdoen of hoge hakken dragen als dat je meer zelfverzekerd maakt. Weten wat je wilt en wat je kunt helpt denk ik beter maar essentieel is een eerlijke kans om dit waar te kunnen maken. In een goed team is de gunfactor belangrijk. Laat dit dan ook meespelen  bij de samenstelling daarvan!

Delen