Tel uit je winst

Bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg Marco Varkevisser (Erasmus Universiteit Rotterdam) bewijst het artikel dat Martin Buijsen, Marcel Soesan en SP-Kamerlid Maarten Hijink vorige week plaatsten in de Volkskrant te veel eer door het een opinieartikel te noemen. Onder de streep is het immers nauwelijks meer dan een reclameblok voor het Nationaal Zorgfonds van de SP.

Afgezien daarvan laat Varkevisser in zijn repliek op de website van Zorgvisie weinig heel van het artikel. Terecht stelt hij vast dat het onzin is om te denken dat winstuitkering van ziekenhuizen aan investeerders en handelen in het belang van de patiënt elkaar uitsluiten. Waar de auteurs van het Volkskrant-artikel pleiten voor terugkeer naar een nationaal en publiek stelsel, wijst Varkevisser erop dat strakke regulering door de overheid geen wondermiddel is. Zoals hij ook stelde in zijn recente oratie, is in ons land bewust gekozen voor een combinatie van marktwerking en overheidsregulering.

Winstuitkering zorg geen free for all voor iedere op winst beluste graaier om ongehinderd zijn gang te gaan

Vertaald naar het toestaan van winstuitkering betekent dit dat dit geen free for all zou zijn waarin iedere op winst beluste graaier de kans zou krijgen om ongehinderd zijn gang te gaan. ‘Het is alleen verstandig om het verbod op winstuitkering voor ziekenhuizen onder voorwaarden los te laten’, schrijft Varkevisser in Zorgvisie. En gelet op die gekozen combinatie van marktwerking en overheidsregulering kan onmogelijk anders worden verwacht dan dat hieraan verstandige voorwaarden zullen worden gesteld.

In de laatste zin van het Volkskrant-artikel geven de auteurs hun werkelijke bedoelingen prijs: ‘Wij roepen de kiezers op 20 maart op: stem op een partij die van uw zorgpremie geen dividend voor aandeelhouders maakt’. Wie dit advies volgt en vervolgens moet constateren dat ons ziekenhuisaanbod verschraalt omdat hij zelf moedwillig een interessante route voor toekomstgerichte ontwikkeling van de sector de pas heeft afgesneden, moet niet verbaasd zijn.

Delen