Terechte kanttekening

Het is een beetje ‘het advies dat je wist dat zou komen’ natuurlijk. De Raad van State stelt in haar advies aan de Eerste Kamer dat beperking van de vrije artsenkeuze niet strijdig is met het Europees recht, omdat er voor de verzekerde voldoende te kiezen overblijft.

Het is hiermee vrijwel zeker dat de Eerste Kamer zal instemmen met aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Het ligt ook niet voor de hand dat de Kamer de Raad van State om advies had gevraagd omdat ze twijfelde of deze aanpassing wel een goed idee was. Het is immers al vanaf het ontstaan van het huidige zorgstelsel, in 2006, de bedoeling geweest deze weg in te slaan. De Eerste Kamer zal vooral uitgeweest zijn op duidelijkheid over de vraag of na instemming nog gedonder vanuit Europa op de loer lag.  Nu de Raad van State zegt dat hiervoor niet hoeft te worden gevreesd, is de laatste hobbel genomen.

Wel plaatst de Raad van State één subtiele, maar terechte kanttekening. De beperking van de vrije artsenkeuze versterkt de marktwerking die de Zvw beoogt alleen als toezichthoudende instanties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit ‘rolvast’ zijn en ‘daadkrachtig optreden’. Deze kanttekening geldt niet alleen de NZa zelf, maar ook minister Edith Schippers.  Zij zal nu echt hard moeten maken dat de NZa onder het nieuw aantredende bestuur onafhankelijk van het ministerie van VWS gaat functioneren.

Delen