Terechte kritiek

Een kritisch artikel op de site van Skipr gisteren over de waarde van het Topklinisch Zorgregister dat de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) maandag presenteerden. In het persbericht van STZ zelf stelt directeur Fenna Heyning dat de 26 STZ-ziekenhuizen hiermee bijdragen aan een zo groot mogelijke transparantie over de kwaliteit van de complexe zorg in ons land.

Maar helaas, nee dus. In ieder geval nóg niet. In het register bijvoorbeeld zoeken op longkanker levert de namen van twee STZ-ziekenhuizen: Zuyderland en Rijnstate. Bij het eerste ziekenhuis bij de specialisatie chirurgie klikken op de button ‘meer info’ doet niets. Bij Rijnstate verwijst die button naar algemene informatie op de website van het ziekenhuis, plus de vermelding dat het op jaarbasis 378 nieuwe longkankerpatiënten ziet.

Topklinisch zorgregister draagt (nog) niet bij aan meer transparantie over kwaliteit complexe zorg

Wie verder klikt naar informatie over de kwaliteit van longkankerzorg bij Rijnstate vindt wel meer inhoudelijke informatie. Maar je moet nog verder doorklikken om uit te komen bij de data van de Dutch Lung Cancer Audit. En de grafieken die daar staan, laten wel zien dat Rijnstate behoort tot de beste ziekenhuizen voor deze behandeling, maar dat ditzelfde geldt voor een handvol andere ziekenhuizen. De namen daarvan staan niet vermeld, dus het is geen concrete informatie op basis waarvan huisarts en patiënt kunnen kiezen voor ziekenhuis A of B.

De kritiek in het Skipr-artikel lijkt dus terecht, maar niet alleen omdat STZ te vroeg gepiekt heeft met de publieke presentatie van het register. De verdere invulling zal beslist snel volgen en dan is dat euvel verholpen. Maar dan nog biedt het register geen transparantie over de kwaliteit van de complexe zorg in ons land, zoals Heyning stelt, maar slechts over de kwaliteit daarvan in de 26 STZ-ziekenhuizen. Willen patiënt en huisarts de rest niet weten?

Delen