Terug naar de basis

Is een behandeling bedoeld om de patiënt snel en adequaat van zijn probleem af te helpen of om eerst eens rustig een brede verkenning te doen en pas in tweede instantie gaandeweg naar een oplossing toe te werken? Die vraag is nadrukkelijk aan de orde nu uit onderzoek blijkt dat behandeling in de basis-GGZ van patiënten met een depressie of een angststoornis net zo goed is als de behandeling die eerder in de gespecialiseerde GGZ werd geboden. Dit terwijl die behandeling in de basis-GGZ gemiddeld slechts 9,8 uur in beslag neemt, tegen maar liefst 39,4 uur in de gespecialiseerde GGZ.

Snel tot de kern komen; niet institutionaliseren en medicaliseren

Bea Tiemens van Indigo heeft een goede verklaring voor waarom die korte behandelduur een even goed resultaat oplevert. Aan de ene kant doet die korte behandelduur de psycholoog beseffen dat hij snel tot de kern moet komen. En aan de andere kant wordt voor de patiënt een soort placebo-effect gecreëerd door duidelijk te maken dat het goed mogelijk is om snel een bevredigend resultaat te bereiken. Met andere woorden: door niet te institutionaliseren en medicaliseren.

Belangrijk onderzoek dus. Niet alleen omdat het laat zien hoezeer zorgvernieuwing in het belang van de patiënt kan zijn. Maar ook omdat het duidelijk maakt welke kosteneffectiviteitswinst met zorgvernieuwing kan worden geboekt. In dit geval scheelt het 2.000 euro per patiënt, bepaald geen gering bedrag. Een uitstekend argument voor de Nederlandse Zorgautoriteit om haar tarief voor de basis-GGZ snel kostendekkend te maken.

Delen