Test de COVID-19 antistoffen-test

Ignace Schretlen
Ignace Schretlen is publicist, beeldend kunstenaar en voormalig huisarts. Lees alle artikelen van Ignace Schretlen

Voor € 39,50 exclusief verzendkosten bestel ik bij PostYourLab ‘een CE-gemarkeerde en gevalideerde corona antistoffen test’. Onze eigen huisarts gaf aan deze bepaling (nog) niet te kunnen (laten) doen. Hij voegde hieraan toe dat deze bepaling voor mij ook geen therapeutische consequenties zou hebben. Strikt genomen moet ik hem gelijk geven: bij geringe of matige klachten van COVID-19 kun je inderdaad niet meer dan afwachten. Maar ik zit nu als risicopatiënt vijf weken in strikt huisarrest, waarvan ruim drie weken met klachten. In eerste instantie dacht ik aan een hardnekkige luchtweginfectie, maar nu het virus ook overdraagbaar is voordat de eerste klachten verschijnen en koorts geen obligaat symptoom is, slaat de twijfel toe. Maar hoeveel Nederlanders zijn geheel klachtenvrij door de maand maart gerold?

Toen ik ruim anderhalve week geleden de test kocht, verkeerde ik in de veronderstelling dat een doorgemaakte besmetting mij immuun zou maken en meer vrijheid zou geven. Eindelijk zou ik weer onze kinderen kunnen bezoeken. Maar ook die immuniteit is inmiddels een punt van discussie.

Elk antwoord op wat COVID-19 teweegbrengt roept trouwens weer nieuwe vragen en vooral onzekerheden op. Via iemand die werkzaam is bij een huisartspraktijk, kan ik tegen betaling van ongeveer € 30 aan ‘een Nederlandse CE-IVD gecertificeerde en SFDA goedgekeurde sneltest’ komen, die ‘momenteel ook wordt gebruikt door het Ministerie van Defensie’. De aanbieder hiervan is de Huisartsendienst Nederland, die naar eigen zeggen al meer dan honderd huisartspraktijken van deze test heeft voorzien. De betreffende kennis vergelijkt de test met een zwangerschapstest die thuis uitgevoerd kan worden. Het laatste blijkt onjuist. Daarom ben ik verder gaan zoeken.

Soms bekruipt mij het gevoel dat ons kleine Nederland het als David moet opnemen tegen Goliath. Wat er achter de schermen gebeurt weet ik niet, maar wanneer het woord ‘kwetsbaar’ ergens op van toepassing is, dan is dat wel de internationale samenwerking. Natuurlijk zal er worden samengewerkt, maar in de diepte lijkt het onderlinge wantrouwen te overheersen: pas op met wat uit het buitenland komt! Postyourlab vermeldt beslist niet zonder reden expliciet dat het een Nederlands ISO 9001:2015 gecertificeerd lab is.

Eindelijk zou ik weer onze kinderen kunnen ontmoeten

Toevallig weet ik uit betrouwbare bron dat zowel in Duitsland als Spanje testen op antistoffen tegen COVID-19 beschikbaar zijn. Zijn deze onderzoeken onbetrouwbaar? En wanneer het RIVM uitdraagt dat überhaupt geen van deze testen op dit moment betrouwbaar is, geldt dat dan ook voor het onderzoek wat Sanquin* nu in samenwerking met het RIVM bij bloeddonoren uitvoert? Wie kan ik vertrouwen nu er zowel over de betrouwbaarheid als de relevantie van de test twijfels bestaan?

Op de site van PostYourLab staat geen telefoonnummer. Ik neem contact op met het Streeklab Haarlem, waarmee samengewerkt zou worden. Dat laatste blijkt juist en een lang telefoongesprek overtuigt mij van de betrouwbaarheid van de test. Er is nog een derde partij bij de test betrokken maar die mag ik niet vermelden.

Het doosje met materiaal om bloed af te nemen oogt professioneel. Dat geldt ook voor de instructiefilmpjes op de site. Helaas gaat er het een en ander mis. De instructie en registratie vormen één geheel. Wanneer ik na alles bekeken te hebben het bloed wil afnemen, kan ik dezelfde instructievideo niet meer opnieuw bekijken. Eén van beide meegeleverde prikkers weigert dienst. Gelukkig heb ik als diabetespatiënt een prikpen.

Wanneer ik de enveloppe met ‘medische post’ – waarvoor aparte richtlijnen bestaan – bij een PostNL-locatie afgeef, weet niemand er raad mee. Omdat het niet anders kan, gaat de zending met de normale post mee. Ik krijg een sms-je wanneer het testresultaat bekend is.

* Namens Sanquin verstrekte woordvoerder Merlijn van Hasselt mij desgevraagd de volgende informatie over dit onderzoek:
‘Toen de RIVM aangaf behoefte te hebben aan gegevens over het verloop van groepsimmuniteit, heeft Sanquin aangeboden daaraan mee te werken. We hebben een onderzoeksopzet gedeeld, en na akkoord in gang gezet. Hierbij controleert Sanquin een week lang (6 t/m 10 april 2020) alle donaties op de aanwezigheid van antiCovid antistoffen. Dat zullen er ongeveer 7.000 zijn, vanuit het hele land. Over 4 weken willen we dit herhalen. De uitkomsten rapporteren we aan het RIVM, die de puzzelstukken samenbrengen om de NL stand van zaken te kunnen rapporteren. Sanquin kent donors van 18 tot 79 jaar, dus de jongere groep Nederlanders valt helaas buiten ons zicht. Ik kan geen details delen over de test zelf.’

Reactie op de blog van Dr. Dennis Poland, European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Labonovum BV (waaronder PostYourLab valt):
In de box bevindt zich een korte instructie, waarin wordt aangegeven dat de instructie en registratie één geheel vormen, die u waarschijnlijk over het hoofd gezien heeft. De afhandeling van de medische post is pas nadat het post op het sorteercentrum is ingeleverd waar deze met voorrang wordt behandeld door de aanwezigheid van het grote UN3373 logo in combinatie met een barcode op de voorzijde van de envelop.

Reactie op de blog van René den Otter, directeur bedrijfsvoering Huisartsendienst Nederland:
Uw verhaal beschrijft een herkenbaar beeld van de moeilijke/complexe situatie waarin patiënten kunnen zitten. Wij adviseren om niet zelf te gaan dokteren maar in overleg te gaan met de huisarts voor advies. (…)  Het gaat om een sneltest die bij en door de huisarts moet worden uitgevoerd (Point-of-Care-Test). Deze test is niet te koop voor particulieren en wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

13 Reacties Reageer zelf

 1. cora hollema
  Geplaatst op 22 april 2020 om 08:40 | Permalink

  en wat was de uitslag ?

  ik (72 lichte symptomen gehad) ga ook laten testen op antistoffen: heb test besteld bij lab in Limmen.
  heel dom dat de regering deze trend op zelftesten niet bespreekt/ontmoedigt

 2. Doetie Visser
  Geplaatst op 22 april 2020 om 17:03 | Permalink

  Ik heb vandaag de testuitslag gekregen van PostYourLab. Onderscheid moet worden gemaakt tussen een negatieve uitslag en een positieve. Als de postieve uitslag wordt gegeven dan is daaruit met grote mate van zekerheid te zeggen dat je Corona hebt gehad. Een negatieve wil niet altijd zeggen dat je het niet hebt gehad. Ik vond de organisatie betrouwbaar en behulpzaam. Ik had een positieve uitslag. De GGD heeft alle pogingen om hierover uitsluitsel te krijgen gefrustreerd met het ijzeren protocol van het RIVM. Nee ik ben niet in Wuhan geweest en ook niet in Noord Italie. Dat kon dus eind februari geen Corona zijn volgens de GGD. Wel dus.

 3. Ignace Schretlen Ignace Schretlen
  Geplaatst op 22 april 2020 om 17:20 | Permalink

  Ik vrees dat protocollen ten aanzien van de diagnostiek en therapie van een aandoening, waarover relatief nog zo weinig met zekerheid bekend is en waarvan het beeld steeds moet worden bijgesteld, mogelijk in meer dan één opzicht een averechts effect kunnen hebben. Ik denk persoonlijk dat het juist nu belangrijk is om onbevooroordeeld maar ook kritisch open te staan voor onderbouwde visies vanuit binnen- maar vooral ook buitenland die afwijken van wat in Nederland als protocol wordt ‘opgelegd’.

 4. Arnoud vd Eerenbeemt
  Geplaatst op 25 april 2020 om 16:15 | Permalink

  De heer Van Hasselt verwijst naar ‘antiCovid antistoffen’ (juist gespeld: anti-COVID-19-antistoffen). Bedoelt hij werkelijk ‘antiantistof’ zoals besproken in http://www.ntvg.nl/artikelen/taalkunde-de-bloedgroepserologie/volledig? Dat artikel geeft als Angelsaksisch voorbeeld ‘anti-HLA-antistof’ als synoniem van ‘HLA-antistof’.

 5. Nicole
  Geplaatst op 4 mei 2020 om 02:23 | Permalink

  Goed artikel!
  Dank…

 6. Sheila
  Geplaatst op 5 mei 2020 om 08:53 | Permalink

  Werken die immuniteitstesten die je zelf vrij kan kopen nu wel of niet goed? Ik weet nu nog niks….
  Er blijven veel vragen
  Is het weggegooid geld?

  En stel je bent na Corona immuun, wat mag je dan?

 7. Ignace Schretlen Ignace Schretlen
  Geplaatst op 5 mei 2020 om 15:54 | Permalink

  De vragen zijn begrijpelijk en terecht. Het lijkt er echter op dat er nog te weinig duidelijkheid is om de vragen te beantwoorden. Zelfs wanneer met een test antistoffen worden aangetoond, is het ook nog de vraag of en zo ja in welke mate deze in de toekomst bescherming bieden. De onzekerheid wordt nog vergroot doordat het nieuwe coronavirus qua structuur zou kunnen veranderen (muteren). Ook bij de jaarlijkse keuze welke componenten ‘de griepprik’ moet bevatten, is er altijd sprake van een gok. Ik hoop met velen dat er de komende maanden wat meer duidelijkheid komt. Persoonlijk zou het goed zijn wanneer ‘experts’ van de verschillende landen bij elkaar komen om na te gaan hoe het komt dat nu tegenstrijdige adviezen worden gegeven. Deze adviezen zouden voornamelijk gebaseerd zijn op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. In eerste instantie moeten volgens mij die onderzoeken kritisch worden bekeken. Wat betreft al die testen en de productie van een nieuw vaccin ben ik bang dat om economische redenen er meer concurrentie dan samenwerking is of dreigt te gaan ontstaan.

 8. jack
  Geplaatst op 11 mei 2020 om 17:54 | Permalink

  prijs is al weer een 10’tje duurder geworden

  Winkelmand-totalen
  Subtotaal € 36,78 (excl. btw)
  Verzending
  Verzending: € 3,95
  De verzendopties worden bij het afrekenen bijgewerkt.

  Bereken verzendkosten
  BTW 21% € 7,72
  Totaal € 48,45

 9. Ignace Schretlen Ignace Schretlen
  Geplaatst op 11 mei 2020 om 18:40 | Permalink

  Mijn vader was hoogleraar kindergeneeskunde. Geneeskunde en geld waren voor hem twee volstrekt gescheiden domeinen. Met dat beeld ben ik opgevoed en ben ik medicijnen gaan studeren. Tijdens mijn loopbaan als huisarts merkte ik hoe geld jouw medische handelen kon beïnvloeden. Dat deed afbreuk aan mijn visie op de zorg, inclusief mijn eigen werk. Op momenten waarop de werkvreugde minder werd, werd geld een surrogaat voor de werkbevrediging. Heel jammer! Vooral het gevoel dat je wordt meegesleept in iets waarin je niet meegesleept wil worden. Het houdt mij nog bezig. Maar onderwijl is de ontwikkeling doorgegaan (doorgeslagen): nu merk ik hoe geld steeds meer een doorslaggevende rol gaat spelen in de zorg: tot in de spreekkamer. Ik betreur in hoge mate hoe weinig weerstand er wordt gevoeld om je door louter ‘marktmechanismen’ te laten leiden. Het is misschien een te lange reactie op het bovenstaande maar ik kom het iedere keer weer tegen en telkens heb ik er heel veel moeite mee. Ik ben blij dat ik nu niet meer op het punt sta om geneeskunde te gaan studeren. Met het bovenstaande in gedachten was ik aan deze studie misschien nooit begonnen.

 10. Dennis
  Geplaatst op 14 mei 2020 om 21:53 | Permalink

  Deze testen zijn helaas echt niet betrouwbaar. Hieronder een heldere uitleg waarom deze testen niet op individuele basis te gebruiken zijn. https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2020/04/antistoffen-tegen-corona-waarom-geen-individuele-uitslag

 11. Ignace Schretlen Ignace Schretlen
  Geplaatst op 14 mei 2020 om 22:10 | Permalink

  Ik heb Sanquin per mail vragen gesteld over de test die zij uitvoeren. Zoals uit de reactie van Sanquin onder mijn blog blijkt (laatste regel) kreeg ik hierop geen antwoord. Bij een andere test weet ik van een gerenommeerde partij die hierbij betrokken is, maar ik mocht de naam niet bekend maken. Als publicist (lid NVJ) dien ik mij hieraan te houden. Vanwaar deze geheimzinnigheid is mij echter onduidelijk maar ik heb er geen goed gevoel bij. De zorg is volgens mij beslist niet gebaat bij dit gebrek aan transparantie,

 12. Martin
  Geplaatst op 29 mei 2020 om 09:52 | Permalink

  100% betrouwbar voor positieve uitslagen, 99.8% voor negatieven:

  https://diagnostics.roche.com/us/en/news-listing/2020/roche-highly-accurate-antibody-test-for-covid-19-goes-live-at-more-than-20-initial-lab-sites-in-the-us.html

  Dus veel beter dan het RT-PCR test voor virale RNA

 13. Martin
  Geplaatst op 29 mei 2020 om 10:17 | Permalink

  Siemens ook:

  https://www.ad.nl/binnenland/siemens-brengt-500-000-bloedtesten-naar-nederland-99-8-procent-betrouwbaar~a2ca5295/

  Maar wanneer zijn ze verkrijgbaar voor ‘normale’ mensen?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal nooit gepubliceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*