Test de COVID-19 antistoffen-test

Voor € 39,50 exclusief verzendkosten bestel ik bij PostYourLab ‘een CE-gemarkeerde en gevalideerde corona antistoffen test’. Onze eigen huisarts gaf aan deze bepaling (nog) niet te kunnen (laten) doen. Hij voegde hieraan toe dat deze bepaling voor mij ook geen therapeutische consequenties zou hebben. Strikt genomen moet ik hem gelijk geven: bij geringe of matige klachten van COVID-19 kun je inderdaad niet meer dan afwachten. Maar ik zit nu als risicopatiënt vijf weken in strikt huisarrest, waarvan ruim drie weken met klachten. In eerste instantie dacht ik aan een hardnekkige luchtweginfectie, maar nu het virus ook overdraagbaar is voordat de eerste klachten verschijnen en koorts geen obligaat symptoom is, slaat de twijfel toe. Maar hoeveel Nederlanders zijn geheel klachtenvrij door de maand maart gerold?

Toen ik ruim anderhalve week geleden de test kocht, verkeerde ik in de veronderstelling dat een doorgemaakte besmetting mij immuun zou maken en meer vrijheid zou geven. Eindelijk zou ik weer onze kinderen kunnen bezoeken. Maar ook die immuniteit is inmiddels een punt van discussie.

Elk antwoord op wat COVID-19 teweegbrengt roept trouwens weer nieuwe vragen en vooral onzekerheden op. Via iemand die werkzaam is bij een huisartspraktijk, kan ik tegen betaling van ongeveer € 30 aan ‘een Nederlandse CE-IVD gecertificeerde en SFDA goedgekeurde sneltest’ komen, die ‘momenteel ook wordt gebruikt door het Ministerie van Defensie’. De aanbieder hiervan is de Huisartsendienst Nederland, die naar eigen zeggen al meer dan honderd huisartspraktijken van deze test heeft voorzien. De betreffende kennis vergelijkt de test met een zwangerschapstest die thuis uitgevoerd kan worden. Het laatste blijkt onjuist. Daarom ben ik verder gaan zoeken.

Soms bekruipt mij het gevoel dat ons kleine Nederland het als David moet opnemen tegen Goliath. Wat er achter de schermen gebeurt weet ik niet, maar wanneer het woord ‘kwetsbaar’ ergens op van toepassing is, dan is dat wel de internationale samenwerking. Natuurlijk zal er worden samengewerkt, maar in de diepte lijkt het onderlinge wantrouwen te overheersen: pas op met wat uit het buitenland komt! Postyourlab vermeldt beslist niet zonder reden expliciet dat het een Nederlands ISO 9001:2015 gecertificeerd lab is.

Eindelijk zou ik weer onze kinderen kunnen ontmoeten

Toevallig weet ik uit betrouwbare bron dat zowel in Duitsland als Spanje testen op antistoffen tegen COVID-19 beschikbaar zijn. Zijn deze onderzoeken onbetrouwbaar? En wanneer het RIVM uitdraagt dat überhaupt geen van deze testen op dit moment betrouwbaar is, geldt dat dan ook voor het onderzoek wat Sanquin* nu in samenwerking met het RIVM bij bloeddonoren uitvoert? Wie kan ik vertrouwen nu er zowel over de betrouwbaarheid als de relevantie van de test twijfels bestaan?

Op de site van PostYourLab staat geen telefoonnummer. Ik neem contact op met het Streeklab Haarlem, waarmee samengewerkt zou worden. Dat laatste blijkt juist en een lang telefoongesprek overtuigt mij van de betrouwbaarheid van de test. Er is nog een derde partij bij de test betrokken maar die mag ik niet vermelden.

Het doosje met materiaal om bloed af te nemen oogt professioneel. Dat geldt ook voor de instructiefilmpjes op de site. Helaas gaat er het een en ander mis. De instructie en registratie vormen één geheel. Wanneer ik na alles bekeken te hebben het bloed wil afnemen, kan ik dezelfde instructievideo niet meer opnieuw bekijken. Eén van beide meegeleverde prikkers weigert dienst. Gelukkig heb ik als diabetespatiënt een prikpen.

Wanneer ik de enveloppe met ‘medische post’ – waarvoor aparte richtlijnen bestaan – bij een PostNL-locatie afgeef, weet niemand er raad mee. Omdat het niet anders kan, gaat de zending met de normale post mee. Ik krijg een sms-je wanneer het testresultaat bekend is.

* Namens Sanquin verstrekte woordvoerder Merlijn van Hasselt mij desgevraagd de volgende informatie over dit onderzoek:
‘Toen de RIVM aangaf behoefte te hebben aan gegevens over het verloop van groepsimmuniteit, heeft Sanquin aangeboden daaraan mee te werken. We hebben een onderzoeksopzet gedeeld, en na akkoord in gang gezet. Hierbij controleert Sanquin een week lang (6 t/m 10 april 2020) alle donaties op de aanwezigheid van antiCovid antistoffen. Dat zullen er ongeveer 7.000 zijn, vanuit het hele land. Over 4 weken willen we dit herhalen. De uitkomsten rapporteren we aan het RIVM, die de puzzelstukken samenbrengen om de NL stand van zaken te kunnen rapporteren. Sanquin kent donors van 18 tot 79 jaar, dus de jongere groep Nederlanders valt helaas buiten ons zicht. Ik kan geen details delen over de test zelf.’

Reactie op de blog van Dr. Dennis Poland, European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Labonovum BV (waaronder PostYourLab valt):
In de box bevindt zich een korte instructie, waarin wordt aangegeven dat de instructie en registratie één geheel vormen, die u waarschijnlijk over het hoofd gezien heeft. De afhandeling van de medische post is pas nadat het post op het sorteercentrum is ingeleverd waar deze met voorrang wordt behandeld door de aanwezigheid van het grote UN3373 logo in combinatie met een barcode op de voorzijde van de envelop.

Reactie op de blog van René den Otter, directeur bedrijfsvoering Huisartsendienst Nederland:
Uw verhaal beschrijft een herkenbaar beeld van de moeilijke/complexe situatie waarin patiënten kunnen zitten. Wij adviseren om niet zelf te gaan dokteren maar in overleg te gaan met de huisarts voor advies. (…)  Het gaat om een sneltest die bij en door de huisarts moet worden uitgevoerd (Point-of-Care-Test). Deze test is niet te koop voor particulieren en wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

Delen