Tientje

Alle zorg voor slechts een tientje per maand. Dat klinkt zo mooi, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, dat daarbij ook nog het eigen risico afschaft.

Toch is het grotendeels een koekje van eigen deeg. Je betaalt als burger nog steeds veel meer dan dat tientje voor je zorg, alleen dan via je belasting. Je ziet het niet meer van je bankrekening afgeschreven worden. Dus zie je ook niet meer dat het je geld kost – dat eigen risico dus – als je in je zorggebruik voorbij de huisarts gaat.

Geen rem meer ervaren op de zorgconsumptie betekent een prikkel om makkelijker met die zorgconsumptie om te gaan. In het gesprek met de huisarts over de vraag of verwijzing zin heeft, ervaart de patiënt geen rem meer om te zeggen ‘Ik ben er toch voor verzekerd’. Het is de vraag hoe blij huisartsen zullen zijn met de druk die dit eenzijdig bij hen legt in het gesprek met de patiënt die geen genoegen neemt met nee.

‘Zorgparagraaf verkiezingsprogramma GroenLinks ademt vooral de sfeer uit van cadeautjes geven’

Afgezien hiervan ademt de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma vooral de sfeer uit van cadeautjes geven. Loonsverhoging en bredere loonschalen voor zorgprofessionals. Gegarandeerd snelle hulp in de jeugdzorg. Extra verpleeghuisplekken, passende seniorenwoningen en tijdelijke voorzieningen voor ouderen. Dit terwijl toch duidelijk is dat het volgende kabinet geen speelruimte heeft voor extraatjes.

De financiële doorrekening van de plannen van GroenLinks wordt dus spannend. Emile Roemer van de SP noemde in een Kamerdiscussie over soortgelijke plannen van zijn partij die doorrekening ‘ditjes en datjes’. Dat zijn het niet. De plannen waarmee GroenLinks nu komt lijken trouwens nogal op die van de SP. Dat maakt het onderscheid tussen beide partijen op zorg klein, en werpt dus de vraag op of ze niet vooral kiezers bij elkaar gaan wegkapen.

Delen