Tijd voor disruptie

De houdbaarheid van de Nederlandse ziekenhuiszorg staat structureel onder grote druk, concludeert KPMG in haar nieuwste brancheonderzoek. Nu kun je op dergelijk nieuws natuurlijk altijd op twee manieren reageren. De eerste is voorspelbaar: er moet geld bij. Die reactie zal vast niet uitblijven. Al is het de vraag hoeveel het gaat helpen, want het personeelsprobleem waarmee ziekenhuizen te kampen hebben, is niet zo snel op te lossen. Zeker niet omdat ziekenhuizen tegen elkaar opbieden om het schaarse personeel naar zichzelf toe te trekken, het ontbreekt aan gezamenlijk gevoerd beleid.

Never waste a good crisis

Maar een andere reactie is ook mogelijk: never waste a good crisis. Als het probleem werkelijk zo structureel is als KPMG stelt, en als er nauwelijks mogelijkheden zijn voor productiviteitsverbetering, is dit hét moment om te stoppen met noodverbanden aanleggen en in plaats daarvan toe te werken naar een structurele oplossing. Anna van Poucke, sectorleider health bij KPMG, geeft ook aan wat die is: “De oplossing ligt met name in andere en slimmere manieren van werken om schaarse zorgcapaciteit optimaal te benutten. Dit kan door zorgprocessen zo veel mogelijk te digitaliseren, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichterbij de patiënt en te vervangen door bijvoorbeeld eHealth”.

Allemaal dingen die we al lang weten natuurlijk. We moeten ze alleen eindelijk eens een keer op grote schaal gaan doen. En als we daar dan toch mee bezig zijn, kan het geen kwaad er ook de patiënt een eigen verantwoordelijkheid in te geven. ‘Ik dacht afzeggen heeft toch geen zin meer en wie weet hoor ik nog wat nieuws’? Stuur die patiënt een rekening voor zulk wangedrag.

Delen