Tijdklemmen

Heeft u in het verleden bij de financiering van uw eigen woning een kapitaalverzekering afgesloten? Dan kan deze column u wellicht nieuwe inzichten opleveren. Sinds 1 april zijn namelijk de tijdklemmen van een kapitaalverzekering vervallen. Tijdklemmen? Wat zijn dat, zult u misschien denken? Ik moet eerlijk bekennen dat ik, toen ik dit woord voor het eerst hoorde, ook niet direct aan een kapitaalverzekering dacht.

Met het vervallen van de tijdklemmen wordt bedoeld dat de eis van minimaal 15 of 20 jaar premiebetaling is komen te vervallen. Het betreft hier de zogenaamde kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaar- of beleggersrekening eigen woning (SEW/BEW) en de brede herwaardering kapitaalverzekering (BHW).

Geen boete meer bij eerder afkopen kapitaalverzekering eigen woning

Dit betekent dat u op elk moment kunt besluiten om de optie van afkopen serieus in overweging te nemen, zonder dat u daarvoor beboet wordt. Behalve bij een brede herwaardering kapitaalverzekering moet u de afkoopwaarde gebruiken voor de aflossing van uw eigen woninghypotheek of het financieren van een verbouwing. Het voordeel om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan zijn dat u maandelijks lagere woonlasten heeft doordat de premie vervalt en het rentebedrag wordt verlaagd.

Klinkt goed, maar toch is het niet in iedere situatie verstandig om over te gaan tot afkoop. Wellicht kent de polis een gunstig rendement of ontvangt u over het bedrag een hoge rente. Ook zijn er polissen die pas aan het einde van de looptijd renderen omdat bij de start van de verzekering kosten in rekening zijn gebracht. Daarnaast is het geen automatisme dat elke bank of verzekeraar zomaar meewerkt. Ook het betalen van een boeterente bij vervroegde aflossing kan in rekening worden gebracht. Vraag eerst uw geldversterker wat zo’n afkoop voor u specifiek betekent.

Kortom: voordat u tot afkoop overgaat zult u moeten nagaan in hoeverre dit aantrekkelijk is en wat de gevolgen zullen zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen; zeker de moeite waard om te verkennen.

 

Delen