Toekomst voor ouderen

In het magazine ICT & health verscheen een artikel van Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport. Zij is een voorvechter van zorgtechnologie en ziet ook Artificial Intelligence en ICT als oplossing van capaciteitsproblemen in de zorg. Ze heeft het liever over toekomst voor ouderen in plaats van ouderenzorg, en verpleegzorg in plaats van verpleeghuiszorg. Ze benoemt dat we niet méér zorg, maar minder patiënten en cliënten nodig hebben. Onder haar werkgebied vallen ook gehandicaptenzorg en de GGZ. Vanuit haar beleid voor Sport begrijp ik de aandacht voor bewegen om fit te blijven.

In het artikel komt duidelijk naar voren dat ze het belangrijk vindt dat zorgprofessionals plezier hebben in hun werk. Haar aanpak zou daaraan bij kunnen dragen, stelt ze. Hoewel er zeer mooie voorbeelden worden genoemd, zoals gebruik van de heupairbag en andere innovaties (Zorg van Nu) mis ik toch een ruimere blik. Innoveren is belangrijk en ik waardeer de gedrevenheid van de minister, maar het klonk me toch iets te rooskleurig. Meerdere factoren die bijdragen aan werkplezier worden onderbelicht. En ik mis de stem van de ouderen, van patiënten voor wie dit allemaal moeilijk te realiseren is.

Terecht is er aandacht in het stuk voor digitale vaardigheden. Er kan veel misgaan. De rol van de bibliotheken wordt duidelijk aangegeven. Samenwerking tussen ministeries wordt genoemd, ook gezien het belang van langer thuis wonen. In coronatijd is gebleken hoe essentieel samenwerking in de zorg is. Dit werd toen breed gedragen. Ik denk dan wel meteen aan het weer snel loslaten hiervan, zoals bij de zorgverzekeraars. Zij berekenden zelfs ieder apart de meerkosten. De verschillen tussen hen vergroten dagelijks de bureaucratie in de zorg en geven onduidelijkheid. Als minister kan ze aan de knoppen draaien zegt ze, ook aan die van ons zorgstelsel. Daar zou ik dan graag haar mening over lezen. Alsook over het versterken van de basiszorg waarvan ze het belang duidelijk inziet.

‘Het verhaal over werkplezier van zorgprofessionals wordt te eenzijdig geschetst’

Vanuit medewerkers van Pharos las ik de angst dat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden niet altijd in beeld zijn. En in een schrijven van ActiZ en partners over tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is de hoofdrol niet weggelegd voor technologie. De focus ligt daar vooral op de menselijke maat, ethische kwesties worden genoemd alsook extra investeringen in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg. De minister stelde recent op vragen over achterblijven van lonen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat extra investeren nu niet nodig is want dat er al genoeg gedaan wordt.

Dat minister Helder vanuit haar eerdere werkzaamheden een goede inbreng heeft geloof ik zeker. Haar focus op preventie ondersteun ik graag. Naar mijn mening wordt echter het verhaal over werkplezier van zorgprofessionals te eenzijdig geschetst. En zelfstandigheid van ouderen is een groot goed maar de beschrijving ervan doet me denken aan de Participatiewet. Misschien dat de eindevaluatie daarvan nog eens nagelezen kan worden.

Delen