Transparantie

Open State Foundation heeft een goed argument gevonden om hoger beroep aan te tekenen in de zaak over het openbaar maken van de prijzen van ziekenhuisbehandelingen: het is eerder gedaan, door het ministerie van VWS nog wel. Het ministerie maakte in 2005 op de website www.kiesbeter.nl de prijzen van ziekenhuisingrepen bekend. Bovendien gaf het Collega Tarieven Gezondheidszorg (de rechtsvoorganger van de Nederlandse Zorgautoriteit, die nu de openbaarmaking van de gegevens tegenhoudt) in datzelfde jaar inzicht in de prijs per DBC-behandeling uit het B-segment per zorgaanbieder. Pas na een Wob-verzoek weliswaar, maar het gebeurde in ieder geval wel.

Grappig is dat Open State Foundation ook meldt dat vier ziekenhuizen hebben aangegeven geen enkel bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de prijzen en aantallen medische behandelingen per zorgaanbieder. Grappig, omdat aan alle vier die ziekenhuizen ondernemer Loek Winter verbonden is. “Blijkbaar is die transparantie ongebruikelijk”, zegt Winter desgevraagd, “en ik begrijp eigenlijk niet waarom. Het zou juist goed zijn als meer ziekenhuizen dit standpunt huldigen. De transparantie in de sector neemt enorm toe, dus het is een logische volgende stap die nu ook te bieden over de prijzen van ziekenhuisbehandelingen.

Of het hoger beroep gaat werken om dit af te dwingen kan ik niet inschatten, maar ik ben ervan overtuigd dat – ook als dit niet zo is – die transparantie er uiteindelijk toch wel komt.”

Delen