Twente geeft het goede voorbeeld

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Een primeur uit Twente, en een heel mooie bovendien. Ziekenhuisgroep Twente lanceert een website waarop verzekerden alle informatie kunnen vinden over de contracten met de zorgverzekeraars. De site is nu natuurlijk nog niet volledig, de onderhandelingen lopen immers nog. Maar die moeten op 19 november afgerond zijn, en dan zal ZGT op deze site precieze informatie geven over de vraag met welke zorgverzekeraars het een contract heeft en welke zorg precies wordt vergoed. Het mooie van de site is dat die bovendien heel veel achtergrondinformatie biedt over de zorgverzekering en over het onderhandelingsproces dat zich tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars afspeelt.

Natuurlijk hebben de zorgverzekeraars zelf een verantwoordelijkheid om hun verzekerden te informeren over de inhoud van de contracten die ze met de zorgaanbieders afsluiten, maar dit doet niets af aan de meerwaarde van deze site. Mensen voelen zich verbonden met het ziekenhuis in hun directe omgeving, dus het is buitengewoon handig voor ze als ze in één oogopslag kunnen zien wat dit ziekenhuis hen binnen de grenzen van hun huidige zorgpolis wel en niet kan bieden. Het kan een bepalende factor zijn in hun poliskeuze.

Als meer ziekenhuizen (en andere zorgaanbieders) dit gaan doen, kan dit zorgen voor meer dynamiek in het stelsel. Het aantal mensen dat bij de jaarwisseling overstapt naar een andere zorgverzekeraar is nu beperkt. Deels ongetwijfeld omdat verzekerden tevreden zijn over hun huidige zorgverzekeraar, maar deels ook omdat uitzoeken wat de beste polis is veel werk kost. Dit initiatief helpt verzekerden om dit werk eenvoudiger te maken. Is NVZ vereniging van ziekenhuizen al achter de schermen bezig om dit op te schalen naar landelijk niveau?

 

13 Reacties Reageer zelf

 1. Alberts
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 12:46 | Permalink

  Heel goed, want in de praktijk kiezen de verzekerden de polis die hun zorgverlener vergoedt, en niet de zorgverlener die vergoed wordt. Dat dit impliceert dat inkopen op kwaliteit eigenlijk onzin is, ontgaat FvW blijkbaar, daarom bij deze.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 13:32 | Permalink

  Inkopen op kwaliteit onzin? Dat lijkt mij zeker niet het geval. Als ik een polis kies, dan kijk ik niet naar de vraag of het dichtstbijzijnde ziekenhuis alle zorg levert die ik mogelijk ooit nodig kan hebben. Ik kan mij immers niet voorstellen dat dit ziekenhuis in al die zorgvormen excelleert. Wel kijk ik of de polis binnen een redelijke reisafstand alle zorgvormen vergoedt. En ik kijk ook naar de reden die de zorgverzekeraar heeft om hierin keuzes te maken. Als mijn dichtstbijgelegen ziekenhuis voor een aantal zorgvormen niet gecontracteerd is en hiervoor bestaan goede inhoudelijke argumenten, dan zie ik geen reden om toch op zoek te gaan naar een andere polis die deze zorgvormen wel dekt.

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 14:02 | Permalink

  We missen de informatie over de geboden kwaliteit, de wachtlijsten en de vergoeding indien je een restitutie verzekering hebt. Welke marktconforme prijzen het ziekenhuis hanteert en welke de verzekeraars. De marktconforme prijzen. Toverwoord voor 2016.

  En natuurlijk informatie over de budgetplafonds per verzekeraar of is dit het budgetplafond zoals de Minister dat heeft bepaald?

  Er gaapt een gat tussen april en november in de time line, infographic, van het ziekenhuis. Wat gebeurt er in die tussentijd? Vaststelling begroting VWS? Vaststelling omzetten verzekeraars? Vaststelling budgetplafonds? Omzet per ziekenhuis?

  Verrassingen genoeg om van de open en losse eindjes maar niet te spreken. Je kan er in ieder geval een mooie Twentse Trui van breien. Komt goed van pas. Het wordt koud in 2016. Bitter koud.

 4. Alberts
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 19:29 | Permalink

  Dat doet U mijnheer FvW. Maar veruit de meeste mensen niet. Je kunt ook niet gaan verwachten dat mensen zich anders gaan gedragen omdat een paar bureaucraten een ‘markt’ (kuch) bedenken.
  kwaliteit wordt geborgd door opleiding, bij- en nascholing en eisen van beroepsverenigingen. Een ‘kwaliteitscontract’ omdat je ook een keer op een avond open bent voegt niets toe, maar is enkel een excuus om een deel minder te vergoeden etc. Zó zit het en niet anders.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 19:40 | Permalink

  Het zit anders en niet zo, gelukkig maar. Het heeft inderdaad weinig zin een (kuch) markt te introduceren en dan maar te verwachten dat mensen zich daarnaar gaan gedragen. Het heeft wel zin om afspraken te maken over kwaliteit in termen van uitkomsten en dat is ook in toenemende mate aan het gebeuren. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker voor verzekerden om zich iets van die uitkomsten aan te trekken op het moment dat ze zelf zorg nodig hebben. We gaan zien of dan nog steeds “de meeste mensen” het niet gaan doen, maar ik verwacht dat het anders zal gaan.

 6. ANH Jansen
  Geplaatst op 24 oktober 2015 om 12:01 | Permalink

  Vervelende kuchjes; er zal toch niets mis zijn?

  Twee problemen met FvW standpunten;

  Ten eerste de uitkomsten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hier een zeer recente uitkomst van een onderzoek naar uitkomsten.

  http://oncology.jamanetwork.com/solr/searchresults.aspx?q=crg&fd_JournalID=174&f_JournalDisplayName=JAMA%20Oncology&SearchSourceType=3

  Even doorkuchen en toch maar even lezen. Wat zijn uitkomsten, hoe te vergelijken en welke conclusies zijn er dan te trekken?

  Conclusie is opvallend.

  Analogie met de USA doortrekkend moet je dus niet bij het ZGT wezen als je kanker hebt. AvL dus! Dichtbij voor FvW! Mits het budget het toelaat. Budget van AvL wel te verstaan.

  Tweede probleem is dat FvW geheel voorbij gaat aan de wijze van financiering van ziekenhuizen (en andere zorgaanbieders)en betaling; plafondcontracten met plafondbudgettering. Een ziekenhuis mag niet meer declareren, met hoogstens een afspraak over het aantal behandelingen, ingrepen, onderzoekingen e.d., dan een X bedrag in totaal per jaar.

  Je kan dan nog zo goed je werk doen als maatschap of als ziekenhuis, je mag niet meer omzet maken dan vooraf is afgesproken met VWS en ZN/ZN-leden.

  Dat maakt in de Nederlandse situatie de hele markwerking gedachte geheel zinloos. Door introductie van marktprikkels zou immers de kwaliteit omhoog gaan en de prijs lager. De beste kan dan adverteren en meer klanten trekken opdat meer klanten kunnen profiteren van de heel goede, zo niet de beste, kwaliteit, die kan worden aangeboden. Zo worden de slechten uit de markt gedrukt. Zegt de theorie.

  Maar helaas is de praktijk in Nederland anders.

  Dat is met de introductie van budgetplafonds en plafondcontracten effectief de nek omgedraaid. De enige die nu nog de kwaliteit in de gaten houden zijn de specialisten zelf, uit beroepseer, en de IGZ, op grond van aangewezen toezichtstaken. Voor de rest kan het niemand van de belanghebbenden het ene bal schelen. En de verzekerden? Die kunnen op NPCF.nl de zorgkeuzegids downloaden om verder het bos in te verdwalen.

  De website van ZGT ging overigens alleen maar over de contracten die ZGT afsluit met verzekeraars. Verder helemaal niets. ZGT mag dan wel een contract hebben weten af te sluiten met Menzis, maar dat wil dus niet zeggen dat je er ook terecht kan; wellicht is het budget opgemaakt en moet Menzis worden aangesproken op de zorgplicht. Dat wordt dan of bemiddelen of de zorgaanbieder wijzen op de doorleverplicht als het budget is opgemaakt; gratis zorg leveren opdat de verzekeraar aan zijn zorgplicht kan voldoen.

  Zo werkt de gereguleerde marktwerking in Nederland. In feite is het nog immer budget en aanbod gestuurd. Zeer oude wijn in peperdure nieuwe zakken. Zakken die ook nog lekken.

  Nu komt er toch een kuch opzetten………

 7. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 oktober 2015 om 13:10 | Permalink

  Natuurlijk is er een plafond, dat vind ik logisch. We willen immers als land ook nog geld uitgeven aan onderwijs, infrastructuur en andere zaken. Dit betekent echter nog niet dat er geen prikkel meer zou zijn: een aanbieder die beter presteert krijgt een ruimer budget dan een aanbieder die het minder goed doet. De uitdaging om het beter te doen, blijft dus aanwezig.

 8. Alberts
  Geplaatst op 25 oktober 2015 om 10:47 | Permalink

  In mijn praktijk voor Gespecialiseerde GGZ heb ik nu de situatie dat voor VGZ het omzetplafond in september bereikt werd. Dat geldt dan ook voor alle onderliggende labels en verzekeraars die met VGZ samen inkopen.
  Ik heb dit in de zomer bij VGZ aangekaart, en volgens de procedure uitbreiding aangevraagd, maar kreeg net als collega’s in de regio dezelfde standaard afwijzing. Ondertussen leveren wij wel in een netwerk zorg, alles precies conform de kwaliteitscriteria van nb VGZ. Op de website van VGZ staan we allemaal als aanbieders waar een contract mee is en waar de behandelkosten volledig worden vergoed. Toch moeten wij elke week meerdere patienten teleurstellen. Deze patienten gaan nu naar aanbieders zónder contract. Dat is niet de eerste keuze van de patient noch van VGZ. Dat is toch vreemd: VGZ selecteert, contracteert, de verzekerde betaalt daarvoor, maar moet in het laatste kwartaal naar een ongecontracteerde aanbieder om gegarandeerd zorg te kunnen krijgen.

 9. anh jansen
  Geplaatst op 25 oktober 2015 om 20:55 | Permalink

  Dat een samenleving als geheel beslist om voor de gezondheidszorg niet alle middelen in te zetten is een politieke keuze.

  Wordt die keuze gemaakt dan is het logisch daar een procentueel plafond, x procent van het BNP of Y procent van de begroting, of een absoluut plafond, z miljard euro per jaar voor de totale zorg, onderverdeeld in a, b, c, d etc. segmenten, aan te hangen.

  Een vast bedrag is beter voor de continuïteit van de zorgverlening voor de eigen bevolking. Schommelingen in BNP en in de begroting zijn meestal van tijdelijke aard, vooral door Overheidsfalen in toezicht en handhaving. De centrale banken halen dan te laat de Punchbowl van tafel en laten het feestje te lang doorgaan. Dan ga je als samenleving als geheel op je bek en krijg je een kater. Allemaal bekend, maar die les wordt niet geleerd.

  Wat niet logisch is om dat vaste bedrag te laten verdelen door private ondernemingen die naar vaste overtuiging van de Minister en de EU geheel voor eigen rekening en risico werken en daarom onderhevig zijn aan Solvency 2 criteria voor wat betreft bancaire reserves om zo onvoorziene schadelast uitkeringen toch te kunnen blijven voldoen. De private verzekeraars sluiten immers ziektekostenverzekeringen af met verplicht verzekerden die daaraan rechten ontlenen. Verzekeraars zijn verplicht die rechten te respecteren en conform contract recht te voldoen.

  Zo niet in Nederland. Daar is de begroting van VWS gelijk aan de omzet van de private verzekeraars die de zorgbegroting mogen beheren. Na aftrek van eigen kosten resteert een bedrag voor uitkering schadelast veroorzaakt door de verzekerden. Financiele prikkel voor de verzekeraars is onder de begroting te blijven. Dat is de winst. Die mogen zij houden en toevoegen aan de eigen reserves, uitkeren aan aandeelhouders of teruggeven aan de verzekerden. Jaarlijks maken de verzekeraars een 2 miljard euro netto winst. Zorgverzekeraars lopen in Nederland geen risico! Zij wentelen de kans op overschrijding van de toegestane omzet af op de verzekerden en op de zorgaanbieders.

  Vindt FvW het logisch dat zijn brandverzekeraar niet uitkeert als het maximale brandschadebedrag voor Nederland is bereikt? Vindt FvW het logisch dat vervolgens de brandverzekeraars aan de brandweer opdracht gaan geven om de branden voor eigen rekening te blussen en aan aannemers e.d. om de brandschade voor eigen rekening te verhelpen? Aan de IKEA te vragen om voor eigen rekening de inboedel van FvW te vervangen?

  Zo ook met de Autoschade? Zo ook met de Aansprakelijkheidverzekering? Zo ook met de overlijdingsrisicoverzekering? Zo ook met de uitvaartverzekering?

  Jammer, het budget is volgemaakt, u bent dood, maar u zult uw graf voor eigen rekening moeten graven, erin gaan liggen, dichtgooien en de zerk plaatsen. Met de groeten van de Minister.

  Is dat logisch?

  Wel in de zorg volgens Frank van Wijck. Verzekeraars doen een beroep op de vermeende wettelijke doorleverplicht van zorgaanbieders om hun verzekerden van gratis zorg te blijven voorzien als het budget van VWS is volgemaakt. Zo voldoet je als verzekeraar aan de wel wettelijk voorgeschreven zorgplicht.

  Als je als zorgaanbieder in september alle verzekerden hebt geholpen die je vooraf door de verzekeraar was toegekend is dat je eigen schuld! Dat komt niet door de kwaliteit die je als zorgaanbieder hebt laten zien, maar doordat je zo dom bent geweest om de vraag naar kwaliteit niet te spreiden over het jaar.

  Logisch in de visie van Frank van Wijck.

  En wordt je als zorgaanbieder nog geprikkeld om kwaliteit te leveren? Vooraf wordt een volume gecontracteerd door de verzekeraars. Een volume gebaseerd op de begroting van VWS. VWS kijkt in het geheel niet naar kwaliteit. Zo ook de verzekeraars.
  Kwaliteit en helemaal de uitkomsten van zorg zijn een bedenksels van de lieden aan de zijkant van de maatschappij.

  Uitgangspunt van de zorg in Nederland is de begroting van VWS op basis van aanwijzingen van het Ministerie van Financiën en het CPB. Het gaat om geld. Logisch dat er dan plafonds zijn. Maar niet logisch dat de zorg dan privaat wordt uitgevoerd! In het geheel niet logisch! Regionale ziekenfondsen kunnen de taak van de private verzekeraars veel efficiënter en veel goedkoper uitvoeren; zij hoeven geen reserves aan te houden, mogen wel samenwerken op inkoop, centrale inkoop is gewoon toegestaan en mogelijk, en kunnen schuiven met zorgaanbieders om zo krimpgebieden van optimale zorg te blijven voorzien.

  Logisch dat de EU wet en regelgeving is gebaseerd op sociale verzekeringen niet concurrentieel, ziekenfondsen, voor de zorg.

  …Als er nu een hoestbui komt is het geen kuch, maar eerder een verslikking. Niets aan de hand. Uithoesten en de waarheid onder ogen zien. Logisch zo’n reactie.

 10. H.Stevens
  Geplaatst op 25 oktober 2015 om 21:16 | Permalink

  “Natuurlijk is er een plafond, dat vind ik logisch. We willen immers als land ook nog geld uitgeven aan onderwijs, infrastructuur en andere zaken. ”
  Een vervreemdende en neerbuigende reactie, die te plaatsen valt in het kader “propaganda” , en die men niet zou verwachten van een zorg(vuldige?) journalist.
  U diskwalificeert zichzelf helaas niet voor het eerst.
  Veel interessanter zijn de vragen:

  – wie bepaalt het zorgplafond?
  – op welke wijze? Wat zijn de criteria?
  – op welke manier vindt de implementatie plaats van deze keuze?
  – hoe wordt geëvalueerd?
  – hoeveel patiënten zijn jaarlijks het slachtoffer van dit plafond?
  – waarom zegt de NPCF hier zo weinig over?

  Voor antwoorden op deze vragen zullen wij elders moeten kijken vrees ik.

 11. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 oktober 2015 om 21:58 | Permalink

  De woorden vervreemdend en neerbuigend kan ik in dit verband niet plaatsen. En hoezo is het propaganda te stellen dat we als samenleving ook geld nodig hebben voor onderwijs, infrastructuur en andere zaken?

 12. Jaap de Bruijn, cVGZ
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 15:08 | Permalink

  @Alberts, geachte heer of mevrouw, naar aanleiding van uw opmerking dat in uw regio alle verzoeken om verhoging zijn afgewezen, voorzover u bekend, zou ik graag per e-mail (jaap.de.bruijn at vgz.nl) informatie krijgen over de betreffende regio waar u uw praktijk heeft. Als er daadwerkelijk wachtlijsten ontstaan wegens te weinig ingekochte zorg, willen we dat namelijk kunnen oplossen. Ik hoop dat u me verder kunt helpen zodat we een en ander uit kunnen zoeken. U kunt uw signaal uiteraard ook doorgeven aan de zorginkoper bij Coöperatie VGZ als u daar de voorkeur aan geeft. Hartelijke groet, Jaap de Bruijn

 13. GezondVeluwe
  Geplaatst op 1 december 2015 om 11:10 | Permalink

  Niet zo mooi als bij @ZGT_info. Maar onze regionale partner @stjansdal is ook duidelijk:

  https://www.stjansdal.nl/patienten/wachttijden-en-kosten/ziekenhuiszorg-2016/gecontracteerde-verzekeraars

  Wel zorgelijke ontwikkeling…