Uit de mist

Het bestuur van Vereniging VvAA opereert (te) veel vanuit de mist. Dat is één van de opmerkingen die mij is bijgebleven na de 99e Algemene Ledenvergadering. Niet prettig om te horen. Zeker niet afgezet tegen de hoeveelheid energie en goede intenties waarmee veel medewerkers van VvAA een belangrijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan het agenderen/faciliteren van voor zorgverleners relevante thema’s zoals de Vrije artsenkeuze, (Ont)Regel de Zorg, Zin in Zorg en Stichting Zorg na Werk in Corona (ZWiC), enz. Terugkijkend zijn deze inspanningen naar mijn idee niet blijven hangen in de mist en tóch was een aantal leden tijdens de ALV juist over het gevoerde beleid rondom de thema’s kritisch.

‘Het is tijd voor een frisse blik naar buiten’

Een verenigingsbestuur doet er goed aan alle feedback van leden mee te nemen in zijn overwegingen. Ik kreeg het goede advies om ‘uit de mist te komen’ en daartoe is deze column een aanzet. Want VvAA wil haar belangrijke rol als Stem van en Steun voor zorgverleners behouden en versterken en dat kan alleen als er sprake is van geborgde ledenparticipatie. Achter de schermen (dat verklaart misschien de mist) zijn we daar het afgelopen jaar erg druk mee geweest en hetzelfde geldt voor het beter op orde brengen van een aantal interne zaken. Wellicht hebben we daarbij onze blik te veel naar binnen gericht. Het is dus tijd voor een frisse blik naar buiten. Wij vinden het uiterst belangrijk leden te betrekken bij de koers en inzicht te geven in de keuzes die een bestuur daarvoor moet maken. 

Ik wil op deze plaats namens het bestuur dan ook het goede voornemen uitspreken om aankomend jaar samen uit de mist te geraken. De eerste informele ledenbijeenkomsten en een extra ALV waarin we bovenstaande zaken met u willen bespreken, staan op de rol. Rest mij nog u goede feestdagen te wensen. Wij zien u graag terug om na de jaarwisseling samen verder te werken aan een nóg sterker VvAA.

Delen