Uitstroom

Het probleem met de continuïteit in de huisartsenzorg beperkt zich potentieel niet tot de huisartsen alleen. De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) waarschuwt voor een zorgwekkende uitstroom onder poh.

Onderzoek van Nivel toont aan dat een substantieel aandeel van de nu werkzame poh van plan is om binnen vijf jaar de huidige functie te verlaten. In de helft van het aantal gevallen om een andere reden dan pensionering. Dit kan zijn een vervolgopleiding of een andere functie binnen de zorg, maar het kan ook betekenen dat mensen naar een baan buiten de zorg gaan zoeken. In het laatste geval zou ook nog eens kennis weglopen uit de zorg. Maar zelfs als dit niet het geval is, is de verwachte uitstroom in ieder geval voor de huisartsenzorg al problematisch genoeg.

De redenen voor de uitstroom laten zich raden

De redenen voor de uitstroom laten zich raden: de hoge werkdruk, het gebrek aan carrièreperspectief en de matige beloning. Bij dit laatste moet wel rekening worden gehouden met het feit dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ook heel veel andere beroepsgroepen een pleidooi gaan houden voor betere beloning van het werk. Zo moet de berichtgeving van de NVvPO natuurlijk ook worden gelezen.

De vraag is of de politieke partijen die zich nu klaarstomen voor de verkiezingen van 22 november, deze specifieke beroepsgroep binnen de zorg al in het vizier hadden. Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat ze de zorg überhaupt niet als een serieus verkiezingsthema zien.

Delen