Update

’T  is weer voorbij… En dan heb ik het natuurlijk over die mooie zomer! Na een zeer koud voorjaar heeft 2013 een van de mooiste zomers ooit opgeleverd, volgens de deskundigen. Voor velen is de zomer een periode om vakantie te nemen, omdat de schoolvakantie leidend is of gewoon omdat het in deze periode het beste weer is om eens lekker dat ene boek op het strand te lezen of om de fiets van stal te halen om er eindelijk kilometers mee te kunnen maken.

Tijdens zo’n mooie zomerdag was ik zelf een fietsritje aan het maken dat door een aantal dorpen voerde. Mij viel op dat er bij veel huisartsenpraktijken bordjes op de deuren prijkten waarop de vakantie van een van de artsen werd gemeld en waar de patiënten dan terechtkonden. Het lijkt vanzelfsprekend maar toch is vakantie een van de onderwerpen waarover
ik bij het opstellen van maatschapscontracten regelmatig discussies met zorgprofessionals heb.

Weet u eigenlijk wat u met uw collega’s heeft afgesproken?

Weet u eigenlijk wat u met uw collega’s heeft afgesproken? En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over het aantal vakantiedagen of studieverlof of de waarneemregeling voor elkaar. Ook situaties als onverhoopte arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn in het contract geregeld. Weet u bijvoorbeeld hoeveel er van uw winst wordt ingehouden om bij ziekte een waarnemer in te huren? En zijn uw collega’s verplicht uw maatschapsaandeel over te nemen bij uw overlijden? Het antwoord op die vraag is wel belangrijk voor uw nabestaanden.

De praktijk leert dat dergelijke kwesties na toetreding tot de praktijk niet meer onder de aandacht komen. En dat terwijl de opvatting over de regelingen kan veranderen. Maar ook de vergoeding voor waarnemers kan fors stijgen waardoor aanpassing wenselijk is. Het is goed om periodiek weer eens uw overeenkomst door te nemen, zodat u weet wat u heeft afgesproken en u wellicht een aantal zaken kunt actualiseren.

Zo kunt u ook volgend jaar weer met een gerust hart een aantal weken met vakantie!

Delen