Vals recept

Een tweet van apotheker Taco van Witsen: ‘Weer een vals recept onderschept in Amsterdam. Neem aan dat dit volgende week te zien is bij @avrotrosradar. Of goed nieuws is geen nieuws?’ Hij reageert hiermee op de uitzending van het programma Radar, die ‘laat zien dat het controlesysteem van apothekers faalt’, zoals de redactie van het programma het zelf formuleerde.

Apothekersfederatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland dienden de redactie van het programma gezamenlijk van repliek om hun afkeur over de uitzending uit te spreken. Ze wijzen erop dat de redactie meerdere delicten heeft gepleegd om haar uitzending mogelijk te maken, waaronder uitlokking, oplichting, valsheid in geschrifte, het overtreden van de Opiumwet, identiteitsfraude, ongeoorloofd voorschrijven en (het aanzetten tot) het plegen van verzekeringsfraude. Het om die redenen afkeuren van de aanpak van Radar met de termen laakbaar en buiten alle proporties is op zijn minst verdedigbaar.

Op www.farmaactueel.nl leidt de uitzending – en het weerwoord erop van KNMP en ZN – tot gemengde reacties. Hierbij wordt terecht gewezen op het feit dat het met die controle op vervalsing van recepten bepaald niet zo beroerd gesteld is als Radar ons wil doen geloven. Dit betekent nog niet dat de eenvoudige manier waarop de apotheken – zoals we zagen in de uitzending – op basis van de vervalste recepten de gewenste geneesmiddelen verstrekten een schoonheidsprijs verdient. Maar het biedt wel de nuancering die in de uitzending zo gemist werd.

In een andere reactie luidt de vraag wat de KNMP nu gaat doen: alleen boos zijn en verder niets? ‘Zet hier een paar goede advocaten op’, lezen we, en: ‘Maak hier een rechtszaak van’. Dat zal de KNMP vermoedelijk te veel eer vinden voor Radar. Maar de paar stevige kritische kanttekeningen die ze plaats bij de uitzending zijn terecht.

Delen