Van invloed

Het is een beetje een selffulfilling prophecy, aan medisch specialisten vragen hoe ze tegen de zorgverzekeraars aankijken. Je hebt geen ledenpeiling onder medisch specialisten nodig om het antwoord te kunnen voorspellen: “Die hebben veel te veel invloed binnen het huidige zorgstelsel. Ze gaan op de stoel van de dokter zitten.” Net als alle andere mensen zijn ook medisch specialisten geen vanzelfsprekende voorstanders van verandering. “We doen het toch al jaren zo.”

Dat de zorgverzekeraars invloed hebben in het huidige zorgstelsel, valt niet te ontkennen. Dat ze daarbij niet op de stoel van de dokter moeten gaan zitten, is ook waar. Maar als de medisch specialisten de zorgverzekeraars verwijten dat die steeds nadrukkelijker willen sturen op de kwaliteit van het medisch-specialistisch handelen, gaan ze wel voorbij aan het gegeven dat zij zelf maar weinig haast hebben gemaakt om die kwaliteit inzichtelijk te maken.

Frank de Grave, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, haalt de jaarlijkse monitor van de denktank Health Consumer Powerhouse aan, die Nederland aanwijst als het land met het beste kwaliteit zorgsysteem. Die positie is het gevolg van de invloed die artsen en patiënten op de zorg hebben en de beperkte invloed van zorgverzekeraars, stelt hij. Hierbij vergeet hij gemakshalve even dat we in 2005 (het jaar voorafgaand aan het huidige zorgstelsel) die toppositie nog niet bekleedden, maar dat we nu zelfs beginnen uit te lopen op de nummers twee en drie. HCP wijst er terecht op dat het feit dat we vier met elkaar concurrerende zorgverzekeraars hebben hier óók iets mee te maken heeft. Het dwingt immers de dokters om kwaliteit te leveren en hun patiënten bij kwaliteitsontwikkeling te betrekken. Als verzekerde vind ik dat niet ‘te veel’ invloed, maar precies de goede.

Delen