Van zorg verzekerd

Het aantal mensen dat onderzoekt of ze nog de juiste zorgverzekeringspolis hebben, groeit hard. Goed nieuws, want de zorgverzekering is iets om serieus te nemen. Vergelijker Pricewise verwacht dat het aantal mensen dat overstapt naar een andere polis stijgt tot 15 procent. De beperking van de korting op collectieve verzekeringen heeft hier natuurlijk veel mee te maken.

Opvallend is de groei van het aantal mensen dat zegt te zullen kiezen voor een restitutiepolis. Toch is dit een bericht dat wel enige nuancering verdient. Zeggen het te overwegen is nog niet hetzelfde als doen. En ‘een groeiend aantal’ zegt niets over absolute cijfers. Interessanter dan de kale constatering ‘Ik overweeg een restitutiepolis te nemen’ is bovendien de reden die mensen hiervoor hebben. Als die reden is dat de verzekerde eerst wil weten of de zorgverzekeraar wel een contract heeft met ‘zijn’ ziekenhuis, dan is het verstandig tot na de kerst te wachten met het afsluiten van een nieuwe polis, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit aanraadt. Sterker nog: wie zijn oude polis uiterlijk 31 december opzegt, heeft nog tot eind januari 2020 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Geen noodzaak dus om overhaast te handelen.

Geen noodzaak om overhaast te handelen

Als de reden is dat de verzekerde zeker wil weten het hele jaar in ‘zijn’ ziekenhuis terecht te kunnen, dan is de vraag gerechtvaardigd hoe groot die zekerheid ook met contractering is. Er bestaan immers omzetplafonds. En zorgverzekeraars zijn niet verplicht klanten met een restitutiepolis buiten de omzetplafonds te houden. Dit werpt de vraag op of het niet volstaat om een naturapolis te nemen. Het scheelt geld, en ook een naturapolis biedt een ruime keuze uit het totale zorgaanbod.

Tot zover voor nu, even tijd voor vakantie. Mijn volgende blog leest u hier op maandag 6 januari 2020.

Delen