Veranderen vergt loslaten

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft aan dat het huidige beleid voor zorginkoop moet veranderen. Momenteel is de transactie tussen inkoper en aanbieder te dominant en is er een groot controlesysteem opgebouwd met hoge administratieve lasten. Het partnerschap tussen patiënt, zorgaanbieder en inkoper is niet goed in beeld en wat de patiënt nodig heeft, wordt meer gebaseerd op prijs en uniformiteit dan op zijn eigen klachten. De kostenbesparing is volgens de Raad gebaseerd op de kaasschaafmethode, terwijl het anders organiseren van de zorg effect heeft op langere termijn.

Wouter Bos had het al eerder over een radicale vermindering van registratie- en rapportagedruk. Hij gaf zijn column zelfs de titel ‘Botheid loont’. Als ik bij die term denk aan de overheveling van de sociale zorg en jeugdzorg naar gemeenten, denk ik dat die methode niet geslaagd is gebleken. Maar zijn voorstel om beroepsverenigingen te laten kappen in hun oerwoud aan regels ondersteun ik zeer. En ook onderschrijf ik zijn scepsis over het resultaat van accreditaties en over het steeds stellen van eigen regels door verzekeraars.

Het jaarlijks onderhandelen tussen zorgverleners en zorginkopers over prijzen en volumes is volgens de RVS  niet de juiste methode. Er zijn goede voorbeelden van meerjarenafspraken. Ik wil wel toevoegen dat die dan ook in ‘partnerschap’ moeten zijn gemaakt, met een langetermijnvisie. Wat zou het veel opleveren als de stress niet elk jaar terugkomt en de inkoopregels duidelijk zijn. En wat voor rust geeft het voor de patiënt als hij niet ieder jaar hoeft uit te zoeken wie er wat heeft ingekocht en welk ziekenhuis of welke zorgverlener is gecontracteerd?

Overmatige controlemechanismen zijn uit wantrouwen als paddenstoelen uit de grond geschoten

Wie durft in partnerschap te zeggen: we verminderen samen de dure en tijdrovende controles en registraties. We laten de controle wat los, ook vanuit het ministerie. Dat zal als gevolg hebben dat de markt rondom auditeren, registreren, meten en accrediteren even moet bloeden. Misschien kan men mee gaan denken over het stroomlijnen van gegevens, zodat zorgverzekeraars hun informatie over de zorg kunnen delen ter verbetering van allen. Welke beroepsorganisatie durft te hakken met dit bijltje? En welke verzekeraars durven hun huidig inkoopbeleid los te laten? De besparing zal meteen duidelijk zijn.

Bovenstaand verhaal gaat over het afschaffen van overmatige controlemechanismen die uit wantrouwen als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten en belemmerend werken. Natuurlijk blijft er kwaliteitsbeleid bestaan en moet er controle zijn op declaraties.

Laat de patiënt, wat mij betreft verplicht, een korte evaluatielijst (PREM) invullen na een behandeltraject. Laat de zorgverzekeraar dit bekostigen, regelen en de ingewonnen informatie inzichtelijk maken. Laat het wantrouwen van ieder los.

Dat niet elke vraag van de zorgaanbieder en elke wens van de patiënt ingewilligd kan worden begrijpt ieder. Maar een keuze vanuit partnerschap biedt meer kansen.

Delen