Verbinding

De bijeenkomst waarmee gisteren afscheid werd genomen van Steven van Eijck als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), heette nadrukkelijk geen afscheidssymposium maar een inspiratiebijeenkomst. Het gezelschap dat deze middag het podium betrad was veelzijdig, maar de boodschap die zij uitdroegen kwam feitelijk steeds op hetzelfde neer: het is essentieel om naar verbinding te blijven zoeken. Het gaat erom een maatschappij te creëren waarin niemand zich buitengesloten voelt. In het licht van de beoogde ontwikkeling van de participatiesamenleving – jawel Jan Peter Balkenende was een van de sprekers en liet deze term vallen – een herkenbare boodschap.

[Tweet “Ella Kalsbeek: “Van Steven van Eijck zijn we nog lang niet af.” “]Prinses Laurentien was degene die de meest urgente invulling gaf aan de noodzaak te blijven streven naar verbinding, door te wijzen op de relatie tussen laaggeletterdheid en zorgconsumptie. Ze sprak de hoop uit dat Steven van Eijck zich voor de strijd tegen laaggeletterdheid zal blijven inzetten, zoals hij dit de afgelopen jaren ook al deed. Het gegeven dat hij zelf de bijeenkomst voor zijn afscheid in het teken van de strijd tegen laaggeletterdheid plaatste, doet vermoeden dat hij dit inderdaad zal blijven doen.

De inschatting van Ella Kalsbeek, Van Eijck’s opvolger als voorzitter van de LHV, was in ieder geval dat we nog lang niet van hem af zijn. “Een netwerker als jij is ook een soort onkruid dat nooit vergaat”, zei ze.

Delen