Verkiezingsuitslag en zorg

Het beeld van de op tafel dansende Sigrid Kaag ging woensdagavond viral op social media. Begrijpelijk, het vat de verkiezingswinst van D66 in één plaatje. De zetelverdeling over de rest van de partijen laat zien dat coalitievorming een uitdaging wordt. Deelname van PVV, FvD en JA21 lijkt voor andere partijen onacceptabel. En met de klappen die op links zijn gevallen lijkt de kans reëel dat PvdA, SP en GroenLinks liever eerst hun wonden willen likken dan direct enthousiast klaar te staan voor regeringsdeelname.

Wat betekent deze uitslag voor de zorg? Alle partijen zijn het er wel over eens dat werkzaamheden aan het stelsel nodig zijn. Maar gelet op de verkiezingsuitslag zullen die zich toch eerder vertalen in doorontwikkeling van het huidige stelsel dan in meer radicale verandering, en zullen ze al helemaal niet de kant op gaan van een nieuw stelsel.

‘De SP doet er wellicht goed aan haar idee voor het Nationaal Zorgfonds nu maar definitief te laten varen’

Als dat groot onderhoud in de voorliggende kabinetsperiode goed vorm krijgt, stelt dit de partijen die het anders hadden gewild alleen nog maar verder op achterstand dan ze met de huidige verkiezingsuitslag al zijn gekomen. De SP doet er wellicht goed aan haar idee voor het Nationaal Zorgfonds nu maar definitief te laten varen. Niemand wil het. Zorgend Nederland had zichzelf al voor de verkiezingen buitenspel gezet door een procedurele fout. En NLBeter, dat niet in alle kiesdistricten vertegenwoordigd was en in de campagneperiode weinig kans kreeg om zich te profileren, haalde de kiesdrempel niet. Met een nadrukkelijke focus op ‘in de zorg moet alles anders’ is het de vraag of dit bij een volgende verkiezingsronde voor deze twee nieuwe partijen wél zal lukken.

Delen