Verliefd

Wie kent het niet: het gevoel van verliefdheid? Geen oog voor de omgeving, de focus op die ander en de relatie. Doorgaans een erg prettige stemming om in te verkeren. Er is een parallel te trekken met het ontstaan van samenwerkingsverbanden in de zorg. Ook daar lopen mensen over van enthousiasme en zien uitsluitend de voordelen, zoals het delen van kosten, de mogelijkheid tot specialiseren, een sterkere positie richting zorgverzekeraar, een sparringpartner, continuïteit, enzovoort.

Samenwerking is een fantastische vorm om het werken als zorgprofessional leuker, afwisselender, uitdagender of rendabeler te maken. De gesprekken die ik met samenwerkende zorgverleners heb, zijn veelal inspirerend en leiden tot allerlei ideeën waarvan solisten mogelijk verstoken blijven, maar er is toch een aantal valkuilen te noemen die een behoorlijke smet op de werkvreugde kunnen werpen.

Ook taakverdeling is zo’n discussieonderwerp

Winstverdeling is zo’n heet hangijzer. Zonder blikken of blozen wordt afgesproken dat naar rato van ieders aandeel wordt verdeeld. Achteraf blijkt vaak dat een van de partners vindt dat hij meer heeft gewerkt dan zijn collegae, waardoor er recht op een groter winstaandeel zou bestaan. Ook taakverdeling is zo’n discussieonderwerp. Duidelijke afspraken over wie bijvoorbeeld het personeel aanstuurt, voorkomen dat er discussie ontstaat over tijdsbesteding, maar ook over verantwoordelijkheden voor diverse functies en communicatie hierover binnen de maatschap.

Negatieve ervaringen leiden telkenmale terug naar de start van de samenwerking. Dat was het moment om alle discussiepunten met elkaar te bespreken, om te bedenken of een hecht samenwerkingsverband wel de meest gerede vorm is voor de te bereiken doelen; een relatief eenvoudige samenwerkingsovereenkomst kan ook zeer doeltreffend zijn.

Ergo: verliefdheid is vaak een prettig en energiegevend gevoel, maar om de relatie met collega’s te laten slagen is het essentieel stil te staan bij het doel van de samenwerking, de keuze van de samenwerkingsvorm en vervolgens de invulling hiervan, zodat er tijdens de rit constructief kan worden samengewerkt!

Delen