Verloskundigen starten pilot CTG

In de regio Zwolle zijn begin dit jaar acht verloskundigenpraktijken gestart met een pilot CTG. De acht praktijken vormen een collectief, het Verloskundigen Plein, en bieden al echoscopie, prenatale screening en uitwendige versie aan bij verloskundig centrum Echo Enzo.

CTG (Cardio Toco Grafie) is een aanvulling voor met name zwangeren die minder beweging van de baby voelen tijdens de zwangerschap. Hiermee wordt de hartslag van het ongeboren kindje in de gaten gehouden en kan de conditie van de baby worden bepaald.

De pilot is ontwikkeld door verloskundigen in Nijmegen in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. In Zwolle zijn naast zorgverzekeraar Zilveren Kruis ook de gynaecologen en het ziekenhuis Isala bij de pilot betrokken. Zo zijn de protocollen samen met de tweede lijn opgesteld en wordt ICT gebruikt om het CTG in systemen op te slaan en in te zien, zodat de gynaecoloog kan meekijken.

De acht verloskundigenpraktijken in de regio Zwolle hebben zich verenigd in een coöperatie om praktijkoverstijgende eerstelijns verloskundige zorg te kunnen bieden aan cliënten. Door het grotere volume enerzijds en specialisatie anderzijds kan een groter zorgaanbod en meer kwaliteit worden geleverd.

Bron: Verloskundigen Plein

Delen