Verplichte update

Om de huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden, is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen – politiek, patiëntenfederatie, koepels, leveranciers en de huisartsen zelf – de komende drie tot vijf jaar fors inzetten op informatietechnologie en innovatie.

Deze oproep komt niet vanuit een taskforce van het ministerie van VWS, maar van het CMIO Netwerk Eerste Lijn , waarin de huisartsen chief medical information officers verenigd zijn. Een begrijpelijke oproep, gelet op de problematiek die op de huisartsen afkomt. Het netwerk noemt de vergrijzing, de toenemende zorgvraag en het nijpende personeelstekort. Het had er het nijpende huisartsentekort aan kunnen toevoegen. Daarvan is nu in een aantal delen van het land al sprake. En de jonge generatie staat niet te springen om de praktijken over te nemen van de forse groep huisartsen op leeftijd die de komende vijf jaar met pensioen wil.

‘Jonge generatie huisartsen staat niet de springen om gedateerde praktijken over te nemen’

Het netwerk heeft drie doelstellingen geformuleerd die over vijf jaar moeten zijn gerealiseerd. De tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de juiste informatie moet met 50 procent zijn gereduceerd. De huisartsen hebben vanuit hun informatiesysteem beschikking over alle relevante medische gegevens van de patiënten en andere zorgsectoren. En de tijd voor administratie rondom het patiëntencontact is met 75 procent verminderd.

Stuk voor stuk doelstellingen die jonge huisartsen over de streep kunnen trekken om de stap naar praktijkovername wél te maken. Ook de meeste betrokken partijen die het netwerk noemt zullen enthousiasme voor deze doelstellingen voelen. Het probleem is de groep oudere huisartsen. Die moeten er in de laatste jaren voor hun pensionering nog werk van maken om te zorgen dat het allemaal op tijd geregeld is. Dat is geen geringe opgave als je focus niet meer gericht is op vernieuwing in je werkomgeving, maar op doelen daarbuiten.

Delen