Verplichte update

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Om de huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden, is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen – politiek, patiëntenfederatie, koepels, leveranciers en de huisartsen zelf – de komende drie tot vijf jaar fors inzetten op informatietechnologie en innovatie.

Deze oproep komt niet vanuit een taskforce van het ministerie van VWS, maar van het CMIO Netwerk Eerste Lijn , waarin de huisartsen chief medical information officers verenigd zijn. Een begrijpelijke oproep, gelet op de problematiek die op de huisartsen afkomt. Het netwerk noemt de vergrijzing, de toenemende zorgvraag en het nijpende personeelstekort. Het had er het nijpende huisartsentekort aan kunnen toevoegen. Daarvan is nu in een aantal delen van het land al sprake. En de jonge generatie staat niet te springen om de praktijken over te nemen van de forse groep huisartsen op leeftijd die de komende vijf jaar met pensioen wil.

‘Jonge generatie huisartsen staat niet de springen om gedateerde praktijken over te nemen’

Het netwerk heeft drie doelstellingen geformuleerd die over vijf jaar moeten zijn gerealiseerd. De tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de juiste informatie moet met 50 procent zijn gereduceerd. De huisartsen hebben vanuit hun informatiesysteem beschikking over alle relevante medische gegevens van de patiënten en andere zorgsectoren. En de tijd voor administratie rondom het patiëntencontact is met 75 procent verminderd.

Stuk voor stuk doelstellingen die jonge huisartsen over de streep kunnen trekken om de stap naar praktijkovername wél te maken. Ook de meeste betrokken partijen die het netwerk noemt zullen enthousiasme voor deze doelstellingen voelen. Het probleem is de groep oudere huisartsen. Die moeten er in de laatste jaren voor hun pensionering nog werk van maken om te zorgen dat het allemaal op tijd geregeld is. Dat is geen geringe opgave als je focus niet meer gericht is op vernieuwing in je werkomgeving, maar op doelen daarbuiten.

9 Reacties Reageer zelf

 1. Ok
  Geplaatst op 20 januari 2022 om 23:06 | Permalink

  Niet meer dan de principes van “het normaal van vandaag” Het digitaal lopende maatschappelijk proces, dat diensten verbreedt, personaliseert, verbetert en versnelt, is niets nieuws en wie niet mee wil bewegen loopt op het V&D-pad.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 21 januari 2022 om 08:33 | Permalink

  Volledig met je eens Ok. Toch krijg ik van enkele huisartsen de reactie dat ze hier niet in willen investeren. In een enkel geval omdat ze van mening zijn dat het hier om eHealth-toepassingen gaat die de afstand tot de patiënt vergroten. Dat is nu juist niet de doelstelling van CMIO Netwerk Eerste Lijn.

 3. Erik Kramer
  Geplaatst op 22 januari 2022 om 14:02 | Permalink

  Este Frank, als vaak een helder artikel. Doelstelling 1 en 2 hebben we in http://www.gzgr.nl eigenlijk al opgelost. Op basis van het cleansen van de informatie in het his, verrijken met bekende informatie (ook uit andere zorgsoorten), vertaalt middels beslisregels en algoritmes krijgt de huisarts de informatie panklaar aangeleverd. Nu nog alleen in Medicom Smart, maar omdat het een open podium is, kunnen andere hissen op korte termijn ook aanhaken.
  De informatie komt zowel in de Q module als in het dossier van de specifieke patiënt. Als het het proces simpel maakt, kunnen ook de ‘oudere’ huisartsen hier gemakkelijk gebruik van maken na een korte instructie.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 januari 2022 om 15:31 | Permalink

  Bedankt voor je inhoudelijke reactie Erik. Het makkelijk maken kan veel huisartsen over de streep trekken. Al blijft dan nog goede informatievoorziening essentieel over hóe het ze makkelijk wordt gemaakt en wat precies de voordelen zijn. In reactie op het bericht bemerkte ik bij sommige huisartsen een onmiddellijke afwijzende reactie. Daarvan is wel vaker sprake als het over digitalisering gaat. Het wordt dan geïnterpreteerd als ‘verder van de patiënt af’, terwijl dat juist niet de bedoeling is.

 5. Erik Kramer
  Geplaatst op 22 januari 2022 om 23:48 | Permalink

  Eens. Het bijzondere is dat Wsv Dillenburg in Alpen een tijdje geleden een experiment gedaan heeft met thuismeting van de bloeddruk. Als alles oké was, krijgt de patiënt dit van het systeem te horen, is er noodzaak voor ingrijpen, dan belt de assistente de patiënt. Naast dat het heel veel tijd scheelt, ervaren patiënten een warmere zorg dan 1 á 2 keer per jaar langskomen bij de praktijk. Ik denk dat het dan ook vaak over koud watervrees gaat. En vertellen van goede voorbeelden. Een ander voorbeeld is de inzet van The Box (LUMC) bij patiënten met een VVR. Patiënten ervaren meer regie, en ultimo scheelt het de POHS veel tijd, mede door een goede (digitale) risico stratificatie. Bevordering van digi-vaardigheden van huisartsen is daarnaast ook van belang

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 23 januari 2022 om 13:06 | Permalink

  Goede voorbeelden delen is de kern inderdaad. Dat kan niet genoeg worden benadrukt. Ook CMIO Netwerk Eerste Lijn heeft hier een rol in.

 7. E.Kriek
  Geplaatst op 31 januari 2022 om 22:10 | Permalink

  Dus, als ik het goed begrijp is thuis de bloeddruk meten zowel ‘experimenteel’als ‘een update’?

  Kijk eens naar :

  Thuisarts
  NHG standaard uit 2013
  Huisarts en Wetenschap van 6 juli 2010
  NtvG 10 maart 2008.

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 31 januari 2022 om 22:33 | Permalink

  Misschien toch even het document van CMIO Netwerk Eerste Lijn lezen Edward.

 9. E.Kriek
  Geplaatst op 31 januari 2022 om 23:59 | Permalink

  Op basis van wat denk je dat ik het niet gelezen heb, beste Frank?