Verrassend

Het is ondenkbaar dat Parkstad, een agglomeratie met 257.000 inwoners, geen ziekenhuis zou hebben. Die verontwaardigde stellingname klinkt nu het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen toekomstplannen bekendmaakt waar de inwoners van schrikken.

Maar het is stemmingmakerij, want er blijft wel degelijk een ziekenhuis. De echte vraag die aan de orde is, is of het een ziekenhuis zal zijn met al zijn huidige functies – maar dan in afgeslankte vorm – of een ziekenhuis dat vooral dienstdoet als centrum voor dagbehandeling. De berichtgeving in NRC wijst op verbazing in de gemeenteraad: niemand in de lokale politiek verwachtte dat het zorgaanbod flink zou worden aangepast, en zelfs afgeslankt. Verrassend, want het lijkt toch aannemelijk dat de lokale politiek op de hoogte is van landelijke ontwikkelingen die ook voor haar eigen werkomgeving gevolgen hebben. Dat valt in dit geval blijkbaar tegen.

‘De zorg verandert. Als dat voor een gemeenteraad als een verrassing komt, is dat geen goed teken’

Bestuursvoorzitter David Jongen wijst op het personeelsprobleem als reden voor de voorgenomen afslanking van de Heerlense ziekenhuislocatie. Dat is één van de redenen, maar terecht noemt hij ook het belang om de ziekenhuiszorg in de hele mijnstreekregio voor de komende decennia goed in te richten. En daarbij gaat het om meer dan personeel alleen. Het gaat om een regio waarin stappen worden gezet om het in verhouding tot het landelijk gemiddelde hoge zorgverbruik terug te dringen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook de plannen van het Integraal Zorgakkoord. Zaken waarmee beleidmakers rekening moeten houden.

De zorg verandert. Als dat voor een gemeenteraad als een verrassing komt, is dat geen goed teken.

Delen