Verwachtingsmanagement

Minister van financiën Wopke Hoekstra heeft gelijk als hij stelt dat de groei van de zorgkosten onhoudbaar wordt. Maar hij draagt de verkeerde oplossing aan: de economie nog harder laten groeien dan de zorgkosten. Economische groei is voor een belangrijk deel afhankelijk van internationale factoren waarop Nederland amper invloed heeft. Bovendien biedt het geen oplossing voor die stijgende zorgkosten. Hoekstra zegt dat daar op korte termijn niets aan hoeft te worden gedaan. Een opmerking die ervan getuigt dat hij een politieke overlever wil zijn.

Het is niet voor niets dat de overheid met de komst van de Zorgverzekeringswet de regisseursrol bij de zorgverzekeraars legde. Daarvan is VGZ de partij die het meest op het scherp van de snede handelt, stelde het FD afgelopen donderdag. Alle kritiek op deze partij ten spijt, is dat – gelet op de intentie van die Zorgverzekeringswet – wel wat een zorgverzekeraar hoort te doen in dit stelsel. Het Centraal Planbureau erkent dit impliciet ook, door te stellen dat de oplopende zorgkosten een van de belangrijkste risico’s zijn voor de overheidsfinanciën.

De economie nog harder laten groeien dan de zorgkosten is geen oplossing

Maar waarop dan te bezuinigen? Hugo de Jonge laat een voor VWS nieuw geluid horen door te zeggen dat met preventie enorme winsten te behalen vallen. Zijn voorganger Edith Schippers had daar geen oren naar. Maar preventie is niet het enige, waarschuwt huisarts Pieter Barnhoorn: noem niet alles ziekte en leer te accepteren dat niet alles te voorkomen of genezen valt.

Misschien is het wel veel beter om op andere manieren in onze gezondheid te investeren (onderwijs, schone lucht, goed voedsel) dan alleen maar via zorg, stelt econoom Michiel Verkoulen in reactie op het interview met Hoekstra. Hij heeft gelijk, we verwachten te veel van de zorg.

Delen