Vies gezicht

Dagblad Trouw stelt de vraag of we niet eens kritisch naar ons zorgstelsel moeten kijken als ziekenhuizen zo makkelijk failliet kunnen gaan. Een vraag die door dat ‘zo makkelijk’ een tamelijk populistisch karakter krijgt, want ziekenhuizen gaan niet zo gemakkelijk failliet. Maar zorgverzekeraars en banken kunnen wel goede redenen hebben om op een gegeven moment te stellen dat het genoeg is geweest met de kapitaalinjecties. Gelukkig is Arno Rutte (Tweede Kamerlid voor de VVD), aan wie deze vraag wordt gesteld, zo verstandig om te antwoorden dat het faillissement van een ziekenhuis meer te maken heeft met de kwaliteit van bestuur dan met het zorgstelsel.

Wat is er mis met winstuitkeringen door ziekenhuizen als dat aan duidelijke regels gebonden is?

De rest van het interview gaat vooral over de vraag of ziekenhuizen de mogelijkheid moeten krijgen om winst uit te keren. In tegenstelling tot Rutte snap ik niet dat mensen meteen een vies gezicht trekken bij die gedachte, want wat zou er mis mee zijn als het aan duidelijke regels gebonden is. En dat die gesteld zouden worden mag in het huidige politieke landschap rustig worden aangenomen. Rutte zegt dat ook: “Ik ben er echt niet voor dat alles mag. Maar liever dat met strenge regels dan de huidige situatie waarin investeerders zeggen: ‘O dat winstverbod zit mij niet in de weg hoor.’”

Terecht stelt Rutte dat een dergelijke opmerking van een investeerder te denken geeft. Het wekt de suggestie dat zo’n ondernemer toch wel manieren vindt om te verdienen aan wat hij in de zorg doet, en dat die wat hem betreft niet per se heel transparant hoeven te zijn. Laat ze dat alsjeblieft wel zijn, dan hoeft winstuitkering van een ziekenhuis beslist geen woord te zijn waarbij we een vies gezicht trekken.

Delen