Voorbeeldfunctie

Onhoudbaar, noemt CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg de stijging van de zorgkosten en premies. En inderdaad, een stijging van de premie met 14 procent in één jaar, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet in de huidige situatie waarin de stijgende kosten van het levensonderhoud toch al een steeds grotere groep mensen in de problemen dreigt te brengen.

Het eerste voorstel van Van den Berg om het tij te keren, de administratieve lasten beperken, is niet bepaald een nieuw geluid. Het feit dat al jaren wordt gepoogd hier werk van te maken, bewijst hoe moeilijk het is om hierin structurele stappen te zetten. Dat is ook niet heel gek. Administratie is niet alleen de basis voor financiering van geleverde zorg, maar ook voor kwaliteitsverbetering.

‘Meer inzet van technologie in de zorg en leren van elkaars goede voorbeelden’

Interessanter zijn Van den Bergs volgende twee voorstellen: meer inzet van technologie in de zorg en als instellingen leren van elkaars goede voorbeelden. Het nieuws over de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis  sluit mooi aan op beide voorstellen. Het nieuwe ziekenhuis wordt veel kleiner en goedkoper dan was begroot en er wordt stevig ingezet op hybride werken. Het zou waardevol zijn als andere ziekenhuizen hieraan een voorbeeld nemen.

Helemaal mooi wordt het als in dat nieuwe ziekenhuis nog uitsluitend bewezen effectieve zorg wordt geboden. Van den Berg heeft al enkele malen met moties hierop aangedrongen bij VWS. Daarin zouden wel wat sneller stappen kunnen worden gezet dan de minister vooralsnog van het veld verwacht.

Delen