Voorbij de belofte

Het in 2016 gestarte project met de thuismeetdienst Hartwacht laat mooie eerste resultaten zien. Het gebruik leidt bij veel van de deelnemende patiënten tot een significante daling van de bloeddruk. Zelfs 64 procent van de patiënten met resistente hypertensie wist de hoge bloeddruk binnen drie maanden onder controle te krijgen. Uitkomsten die cardioloog Igor Tulevski van Cardiologie Centra Nederland het recht geven om te stellen dat eHealth niet meer een belofte is, maar echt werkt in de praktijk. Het is dan ook terecht dat naast Zilveren Kruis ook VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland Hartwacht inmiddels zijn gaan vergoeden.

Toch is bij deze opmerking van Tulevski natuurlijk ook een kanttekening te plaatsen, die verklaart waarom zorgverzekeraars dit bij veel andere voorbeelden van eHealth nog niet doen. Dat Hartwacht werkt in de praktijk, bewijst nog niet dat alle eHealth meer dan een belofte is. Het gegeven dat de patiënt kan kiezen uit 259.000 medische apps  onderstreept wat het probleem is: er gebeurt niet de weinig op dit gebied maar veel te veel. Daan Dohmen van FocusCura heeft gelijk als hij stelt dat het niet om slimme kastjes en gadgets gaat, maar om toepassing in de praktijk.

Er gebeurt op eHealth gebied niet te weinig, eerder te veel

Ook heeft Dohmen gelijk in zijn stelling dat het inbedden van eHealth in reguliere zorgprocessen tijd vergt. Het vraagt om zorgvuldige implementatie, want eHealth heeft weinig waarde als het alleen maar een nieuwtje is dat wordt toegevoegd aan het zorgaanbod. Het mooie van deze thuismeetdienst is dat die de cardioloog in staat stelt om de patiënt hulp op afstand te bieden en dus spoedbezoeken kan voorkomen. Dan heeft het nut, en is die vergoeding door de zorgverzekeraars dus gerechtvaardigd. Voor heel veel andere eHealth-toepassingen is nog werk aan de winkel.

 

Delen