Voorsorteren

U hoeft de krant maar open te slaan op de economiepagina’s en u wordt geconfronteerd met allerhande overnamenieuws. Fusies, samenwerkingen, overnames; ontwikkelingen die horen bij de levenscyclus van een bedrijf. De gelijkenis met de praktijk van een zorgprofessional is groot. Immers, ook die drijft een onderneming en ook die moet te zijner tijd over een overdracht of samenwerking gaan nadenken.

Veel VvAA-leden vragen zich af wanneer ze het beste met het voortraject van de praktijkoverdracht kunnen beginnen. Een goede eerste fase is simpelweg het nadenken over wat u, en eventueel uw partner, een goed gevoel zou geven als u later nog eens langs de praktijk loopt. Ziet u daar dan weer een solist werken, wellicht een groepspraktijk of een grotere organisatie waarvan uw vroegere praktijk deel uitmaakt?

In veel beroepsgroepen zijn ketenbouwers actief praktijken aan het werven

Deze laatste mogelijkheid wordt steeds vaker meegenomen in de scenario-analyse in de aanloop naar een praktijkoverdracht. In veel beroepsgroepen zijn ketenbouwers actief praktijken aan het werven. Met name bij tandartsen en dierenartsen zie ik dat deze ontwikkeling in een versnelling raakt.

Financieel kan dit een positieve ontwikkeling zijn; een ketenbouwer is vaak bereid om goed te betalen voor uw praktijk. Maar het is ook van belang om andere aspecten van een overdracht aan een organisatie te overwegen. De organisatie zal in veel gevallen verlangen dat u nog enkele jaren als het gezicht van de praktijk aanblijft om de continuïteit te waarborgen. In die periode zult u zich moeten conformeren aan hun beleid op het gebied van processen, inkoop en personeel. Dit hoeft geen bezwaar te zijn, maar is wel iets om rekening mee te houden.

Mocht u van het geschetste scenario buikpijn krijgen; geen zorgen, er vinden nog steeds veel praktijkoverdrachten tussen zorgverleners plaats. De ontwikkeling naar ketens in de zorg kan echter een interessante mogelijkheid zijn om mee te nemen in uw afwegingen.

Delen