Voorspelbaar

De reactie van minister Edith Schippers op het voorstel van de Landelijke Huisartsen Vereniging, om huisartsen niet langer onder de Mededingingswet te laten vallen, was volledig voorspelbaar. Ze zei dat ze de nu bestaande problemen van de huisartsen binnen de huidige wetgeving wil oplossen. Logisch, want als ze akkoord zou gaan met het voorstel de huisartsenzorg uit te zonderen van de Mededingingswet, zouden andere beroepsgroepen in de zorg direct opstaan en roepen: “En wij dan?” Het zou het einde betekenen van het huidige zorgstelsel.

De reactie hierop van Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP (op Twitter) was even voorspelbaar: “Ja dat is ook de bedoeling.” Háár bedoeling wel inderdaad, haar partij is immers van de ‘zorg geen markt’-ideologie. In een reactie op de berichtgeving op Medisch Contact stelt bedrijfsarts W.J. Duits dat je de minister niet kunt verwijten dat ze haar eigen lijn vasthoudt, om daar vervolgens de conclusie aan te verbinden dat ze maar snel het veld moet ruimen.

Dit laatste kan zomaar gebeuren, en de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing maakt het risico erop alleen maar groter. De kans dat Schippers dan in een volgend kabinet zou terugkeren als minister van VWS is uiterst klein. Maar de kans dat die functie in handen komt van een van de partijen die uitgesproken tegenstander van het huidige stelsel zijn, of dat die partijen samen een Kamermeerderheid zouden behalen, is niet veel groter. Daarvoor is het politieke veld veel te versplinterd. De vraag of dat erg is, mag ieder voor zich beantwoorden. Feit is wel dat nostalgie vooral leuk is als borreltafelpraat.

Delen