Voortschrijdend inzicht

“De coronacrisis toont aan dat samenwerking ontzettend belangrijk is en dat het kan in dit stelsel”, aldus Wouter Bos in een interview met Zorgvisie. Het eerste deel van die zin is waar, het tweede deel is toch wat overdreven. In de coronacrisis werd samengewerkt, maar dat kon natuurlijk altijd al in het huidige stelsel. De Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt hebben dit meermalen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht in de afgelopen jaren, omdat sinds de komst van dit stelsel de frame is gelanceerd dat het niet zou kunnen.

Hoe dan ook, Bos zegt het in een interview waarin hij de stelling poneert dat we nu niet het huidige stelsel overhoop moeten halen. Dit in antwoord op die andere frame: dat de coronacrisis zou hebben aangetoond dat dit stelsel niet werkt.

Hij doet zijn uitspraak in het kader van de drie aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Toekomst Thuiswonende Ouderen: bouwen, samenwerken en digitaliseren. De noodzaak om van die drie aanbevelingen werk te maken, is door de coronacrisis alleen maar groter geworden, stelt hij. En in het daaropvolgende pleidooi zegt hij een paar zinnige dingen. Dat niemand in de zorg zit te wachten op een grootschalig traject van vijf jaar stelselherziening bijvoorbeeld. En dat dit ook niet nodig is, omdat verbeteringen – die beslist noodzakelijk zijn – binnen het huidige stelsel kunnen worden gerealiseerd.

“Twintig jaar geleden heb ik als Kamerlid tegen dit stelsel gestemd”, zegt Bos. Degene die op Twitter stelt dat zijn huidige standpunt bewijst dat de PvdA nog steeds de weg kwijt is, begrijpt blijkbaar niet dat Bos nu niet namens zijn partij spreekt maar namens de Commissie. En dat ook zoiets bestaat als voortschrijdend inzicht.

Delen