Voortschrijdend inzicht

De beschikbaarheidsbijdrage is het aangewezen instrument als problemen dreigen met de beschikbaarheid binnen 45 minuten van spoedeisende hulp (24/7 open) en de inkomsten uit tarieven niet toereikend zijn. Dit schreef toenmalig minister Edith Schippers van VWS in 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige week stelde Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, tijdens het Zorgvisie congres over acute zorg, dat het huidige systeem van beschikbaarheidsbijdragen voor SEH’s  niet toekomstbestendig is. De NZa gaat daarom aan het ministerie van VWS het advies uitbrengen om de acute zorg ‘radicaal anders’ te organiseren.

‘Kostenargument niet enige reden om niet alle SEH’s open te houden’

Een typisch geval van voortschrijdend inzicht. Die opmerking van Schippers uit 2015 was ingegeven door de norm dat mensen voor acute zorg binnen 45 minuten in een ziekenhuis moeten kunnen zijn. Maar als er nauwelijks patiënten zijn om van de daar beschikbare SEH-faciliteiten gebruik te maken, is het kostenargument niet de enige reden om je af te vragen of het wel een goed idee is die faciliteiten overeind te houden. Het gaat ook om behoud van expertise, en om de bereidheid van professionals om te blijven werken op een afdeling waar zo’n beperkt beroep op die expertise wordt gedaan.

Dit kan niet zonder gevolgen blijven. En gelet op het feit dat het niet alleen om spoedeisende zorg gaat maar ook om acute verloskunde  zullen die gevolgen groot zijn. Niet alleen voor de betreffende ziekenhuizen, maar voor het hele ziekenhuislandschap. Toch is dat zeker geen reden het advies van de NZa niet zeer serieus te nemen.

Delen