Voortschrijdend inzicht

Bestuurder IJsbrand Schouten van VieCuri Medisch Centrum vindt het ‘zuur’ dat de fusie van zijn organisatie met Laurentius Ziekenhuis Roermond niet doorgaat. Dat mag hij vinden natuurlijk en het is ook best begrijpelijk dat hij dit zegt “als je zo lang ergens zo hard aan werkt in de volle overtuiging dat je eenzelfde visie deelt.” Maar zijn opmerking “We zijn aan het verwerken wat hier nu precies achter zit” wekt verbazing.

De argumentatie van scheidend bestuursvoorzitter Marja Weijers van Laurentius is duidelijk genoeg. De korte samenvatting daarvan is: de wereld om ons heen verandert en dan moet je beleid ook veranderen. Fuseren leek in de afgelopen jaren een goed idee in de ziekenhuiswereld, omdat het een probaat middel was om in de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars een machtsbasis te creëren. Op dit moment is fusie echter niet meer het beste scenario, zegt Weijers. De nadruk is verschoven van groter groeien naar regionale netwerken opbouwen. Het feit dat ze daarbij verwijst naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, benadrukt hoezeer in die netwerken juist andere zorgaanbieders dan ziekenhuizen een cruciale rol spelen. “We willen ons daarom vooral richten op intensivering van de samenwerking in de regio met huisartsen, vvt en ggz”, zegt ze er dan ook nadrukkelijk bij.

De wereld om ons heen verandert en dan moet je beleid ook veranderen

Die samenwerking met huisartsen, vvt en ggz is nu aan de orde. En op dit moment fuseren met een ander ziekenhuis zou de aandacht daarvan alleen maar afleiden. Dat zou Schouten toch ook moeten begrijpen, denk je dan. In ieder geval hoeft hij voor dat “verwerken wat hier nu precies achter zit” niet ver te zoeken. Een paar zinnetjes uit dat Skipr-nieuwsbericht geven hem het volledige antwoord.

Delen