Vooruitgang

Krijgen onze kinderen het beter dan wij? Is het een vooruitgang dat we de leeftijd van boven de 100 halen? En leven we straks inderdaad langer gezien het latere pensioen, meer stress, ongezond eten, drinken en minder bewegen? Of is daarvoor Rust Reinheid en Regelmaat nodig? Misschien kent u ook de tekening van een televisie die steeds maar dunner wordt en de zappende persoon alsmaar dikker. Kunnen we het geld niet beter besteden aan de jeugd dan aan de ouderen? Komen ambulances nog wel op tijd als er ziekenhuizen omvallen?

Nog zo veel vragen te bespreken, maar toch laat ik het na dit blog aan anderen over. Ik heb vanuit mijn beroep als logopediste veel geschreven over communicatie en wat er allemaal wegvalt als daarin beperkingen optreden. Ook probeerde ik de impact te beschrijven van slikstoornissen op het leven van mensen en hun omgeving.

Wat als een rode draad door mijn blogs liep, was de financiering van de zorg, de bezuinigingen daarop en de overmatige controle en bureaucratie. Dit onderwerp werd vaak herkend door andere beroepsgroepen en de reacties op deze blogs waren veeltallig. Er zijn nu signalen dat we als beroepsgroep meer gesprekspartner mogen zijn van zorgverzekeraars. Hopelijk wordt samen met beroepsverenigingen en patiënten bekeken wat daadwerkelijk nodig is voor het leveren en registreren van goede zorg.

Gaan we in de toekomst nieuwe technieken daadwerkelijk gebruiken en behandelen we dan meer via de digitale snelweg of hebben we koudwatervrees? Ook technieken blijven mensenwerk, hoewel soms de schuld wordt gegeven aan het systeem. Fouten bij toekenning van gelden zoals ik in mijn praktijk laatst meemaakte bij een zorgverzekeraar of bij het uitbetalen van pgb-budgetten, worden toegeschreven aan systemen. Het oplossen blijkt dan vreselijk omslachtig!

Er komen nieuwe behandelmethoden zoals operatietechnieken bij een beroerte waardoor er minder blijvende uitval van motoriek en spraak mogelijk is. Hopelijk zijn nieuwe oplossingen snel voor meerdere patiënten bereikbaar. Nieuwe medicijnen en behandelingen komen op de markt. Scholing van ieder in de zorg is hard nodig om bij te blijven maar moet te financieren zijn.

Zorgverzekeraars gaan de dialoog met heel Nederland aan en maakten dat wereldkundig via advertenties in kranten. Ze dienen dan ook met die informatie aan de slag te gaan, te beginnen bij duidelijke info over de polisbrij.

Preventie verdient meer aandacht maar ook bewustwording van ziektekosten. Laat geld echter niet zo’n groot obstakel zijn dat afgezien wordt van de nodige zorg.

Dank voor het lezen van mijn blogs en we zullen zien of we de goede kant opgaan en er dus wel degelijk sprake is van vooruitgang nu en in de toekomst.

Delen