Vooruitkijken

Het is haast onmogelijk deze column niet aan COVID-19 te wijden. Nog steeds heeft het virus de wereld in zijn greep: allereerst de directe of indirecte blootstelling aan COVID-19 die voor veel zorgprofessionals de manier van werken ontzettend heeft veranderd. Ook thuis stopt
COVID-19 niet. De gesprekken aan de eetkamertafel gaan over ervaringen, frustraties en zorgen over de toekomst. Kinderen vragen aan hun ouders wanneer alles weer ‘normaal’ wordt.

Met het verstrijken van de tijd en het afvlakken van de curve wordt er gelukkig ook weer vooruitgekeken. Dat gebeurt in heel het land en zeker ook in de zorg. De zorgprofessionals die VvAA als beroepsoverstijgend ledencollectief vertegenwoordigt, zijn onder aangepaste omstandigheden (weer) aan het werk. Terwijl in de eerste lijn en de ziekenhuizen de rust ten aanzien van de COVID-19-gerelateerde zorg is wedergekeerd, maakt men zich op voor een inhaalslag in het ‘nieuwe normaal’, met minimaal anderhalve meter afstand of digitaal con-tact, plexiglas en extra ic-capaciteit. 

Welke positieve veranderingen heeft deze crisis gebracht?

Binnen het zorglandschap is er zelfs al enige ruimte voor reflectie. Welke positieve veranderingen heeft deze crisis ons tot dusver gebracht? Noodgedwongen creatieve ideeën laten zien dat zorgactiviteiten op een andere manier wellicht beter of patiëntvriendelijker kunnen; innovatieve zorgoplossingen met focus op e-health die amper van de grond kwamen, krijgen opeens vleugels en worden ingebed in de nieuwe realiteit. Ten aanzien van de regel- en administratiedruk zijn er vanuit veel partijen stappen gezet om zorgprofessionals te ontlasten. Het fysieke en mentale welbevinden van zorgverleners en het belang van behoud van bevlogenheid hebben meer aandacht dan ooit tevoren. Deze positieve ontwikkelingen moeten we uitlichten, behouden en daarmee thema’s als (Ont)Regel de Zorg en Zin in Zorg verder verstevigen. Het momentum voor een significante veranderslag is nu. VvAA blijft zich hier de komende tijd onverminderd voor inzetten en daarin zijn wij graag uw stem.

Delen