Vraaggestuurde zorg

‘De recessie is voorbij’ stelt het CBS. De financiële crisis hebben wij weten te bezweren. Mooie berichten die hoop geven voor de toekomst. Nederland wordt vanaf 2014 weer een innoverend groeiland. Daarvoor moeten wel de oude businessmodellen overboord, aanbodgestuurde zorg is passé. Alleen wanneer we uitgaan van vraaggestuurde zorg kunnen we de zorgkosten onder de duim krijgen en gaan wij een dynamische participatiemaatschappij inrichten. Maar dat zal niet meevallen.

Een aantal raden van bestuur heeft de boodschap van overheid en verzekeraars reeds begrepen, maar de meeste instellingen werpen zich nog op als legguards, die kijken nog de kat uit de boom. Het zou verstandig zijn als er meer zorginstellingen komen die, in navolging van succesvolle commerciële bedrijven, hun organisatie zodanig inrichten dat zij op korte termijn met kwalitatief excellente zorg echte meerwaarde voor hun patiënten zouden kunnen leveren (vraaggestuurd) in plaats van zich nog steeds te concentreren op volumevergroting, kostenreductie en het optimaliseren van procedures en processen om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren dat helaas onbetaalbaar is geworden voor onze maatschappij (aanbodgestuurd).

VvAA kan haar missie verantwoord waarmaken

In de toekomstige participatiemaatschappij is het voor het voortbestaan van algemene zorginstellingen essentieel om een strategie te ontwikkelen waarbij de behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden door een integrale en interdisciplinaire aanpak een beter resultaat voor de patiënt oplevert. Dat laatste betekent ook dat men moet afstappen van traditionele kostenreductiesystemen en inspelen op de nieuwe bekostigingsstructuur. Zorginstellingen moeten zich gaan richten op verbetering van gezondheidsresultaten door het efficiënt toepassen van excellente gezondheidszorg. Hierdoor zullen zij niet alleen een concurrentievoordeel krijgen en een groter marktaandeel verwerven, maar tevens een sterkere machtspositie hebben bij het verwerven van verzekeringscontracten.

De toekomst zal het leren. Gelukkig heeft VvAA geanticipeerd op deze participatiemaatschappij en invulling gegeven aan de behoefte van zorginstellingen voor meer bedrijfseconomische ondersteuning. VvAA kan haar missie ‘persoonlijk adviseur en zakelijk kompas’ daardoor verantwoord waarmaken.

Delen