Vragen en geruchten

Het plotselinge vertrek van minister Ernst Kuipers op 10 januari riep veel vragen op. Dát hij zou vertrekken was geen verrassing, want de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 maakte duidelijk dat er geen reële kans was dat hij in het nieuwe kabinet in zijn functie zou terugkeren.

De vragen hadden vooral betrekking op het feit dat zijn vertrek onmiddellijk was en dat hij in zijn ontslagbrief op LinkedIn liet weten nog niet te kunnen zeggen wat de nieuwe functie was die hem tot zijn besluit had gebracht. Dit leidde bij veel mensen tot onvrede en ook tot de wildste geruchten.

‘Ook dit bericht roept weer vragen op’

Die geruchten zijn nu – eindelijk, zes weken later – ontzenuwd door het bericht dat Kuipers een aanstelling krijgt aan de Nanyang Technological University in Singapore. Maar ook dit bericht roept weer vragen op. Kuipers begint daar pas op 1 mei. Waarom dan die beslissing om al op 10 januari met onmiddellijke ingang zijn ministersfunctie neer te leggen?

Ook dit leidt direct weer tot geruchten. Nam hij snel de wijk omdat hij voorzag dat de rechter negatief zou oordelen over zijn besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen? Het is de vraag of we daarover snel – of überhaupt ooit – duidelijkheid zullen krijgen. Het feit dát de rechter het besluit naar de prullenbak verwees en dat zijn opvolger Pia Dijkstra niet tegen deze beslissing in beroep gaat, werpt in ieder geval de vraag op wat Kuipers’ nalatenschap als minister is. Daarover zal de tijd oordelen.

Delen