Vragen, vragen…

Het is interessant (nou ja, verontrustend eigenlijk) om te lezen hoezeer de personeelsproblematiek Haaglanden Medisch Centrum in de financiële problemen dreigt te brengen. Het ziekteverzuim is enorm (9 procent), de uitstroom is bijzonder hoog (15 procent per jaar) en nieuwe medewerkers aantrekken lukt niet.

Twee vragen dringen zich hierbij op. De eerste is: wat zegt dit over het werkgeverschap van het ziekenhuis? De berichtgeving vermeldt hier helaas niets over. De tweede is: waarom komt juist dit ziekenhuis met deze boodschap naar buiten? Is de personeelsproblematiek in HMC zó veel groter dan in andere ziekenhuizen? Of voelen andere ziekenhuizen minder nadrukkelijk de behoefte om ermee naar buiten te komen? Ook daarover lezen we helaas niets.

Is de personeelsproblematiek in HMC zó veel groter dan in andere ziekenhuizen?

Wat we in een ander bericht wel lezen, is dat minister Conny Helder haar plannen heeft gepresenteerd om personeel voor de zorg te behouden. De toevoeging “…en het gebruik van technologie te stimuleren” getuigt van realiteitszin over de mate waarin dit zal volstaan om de continuïteit van de zorg voor de toekomst te waarborgen. Dat ze paal en perk wil stellen aan het ‘eindeloos pilotten’ van technologie die ergens anders al bewezen is, is goed. Al kan het bij zorgaanbieders de reactie ontlokken: ‘Het kost geld om daarin te investeren minister, betaalt u daaraan dan ook mee?’ Dat vermeldt de berichtgeving niet. En gokje: het zal niet de bedoeling zijn.

Delen