Vragen

De zorgparagraaf uit het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract wijkt op de meeste punten niet substantieel af van wat we ook in de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen lezen. Ze willen allemaal investeren in preventie en stappen zetten in jeugd- en ouderenzorg. De meeste partijen willen ook wat doen met het eigen risico. En meer partijen willen de tandarts voor volwassenen terugbrengen in het basispakket, en private equity een halt toeroepen.

Tot zover weinig onderscheidend vermogen dus in dit langverwachte verkiezingsprogramma. Maar één zin is wel opvallend: ‘Voor de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale zekerheid, zorg en klimaat stellen we voor de komende vier jaar een uitgaveplafond in’ (blz. 76). Mmm, een uitgaveplafond op de zorg, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En vooral: wat moeten we ons voorstellen bij hoe dat geëffectueerd moet worden? Enige differentiatie ontbreekt. Heeft het voorstel betrekking op de zorg in de volle breedte of bijvoorbeeld alleen op de medisch specialistische zorg?

‘Dat riekt naar: als het geld voor het jaar op is, wordt geen zorg meer geleverd’

Het laatste is in lijn met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. En NSC stelt ook te willen voortbouwen op de uitgangspunten hiervan. Maar die zin op blz. 76 heeft het over ‘zorg’, ongedifferentieerd dus. Dat riekt naar: als het geld voor het jaar op is, wordt geen zorg meer geleverd, welke zorg dan ook. Of het kan om beperking van de aanspraken op zorg gaan, dat is natuurlijk ook een optie. Maar dat moet dan wel worden geregeld, en daarvoor moet er eerst even een nieuw kabinet zitten dat er besluiten over kan nemen. Als ‘de komende vier jaar’ betrekking heeft op de periode die start in 2024, is dat een utopie.

Delen