Vrede: een illusie?

Wanneer het om het vernietigen van mensenlevens gaat worden natuurrampen onbarmhartig afgetroefd door oorlogen. Libië werd op 10 en 11 september jl. getroffen door storm Daniel, bij Derna braken twee dammen door, een kwart van de stad werd in de modderstroom meegesleurd en naar verluid heeft deze natuurramp in één klap meer dan 11.500 doden ‘geëist’. De eerlijkheid gebiedt dat de natuur wel een beetje mensenhulp kreeg, want het onderhoud aan beide dammen liet te wensen over. Maar sinds de militaire invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 hebben beide landen samen meer dan 150.000 soldaten ‘verloren’. De natuur valt hierbij niets te verwijten of het zou om de menselijke natuur moeten gaan.

Oorlogen zijn onmiskenbaar mensenwerk, zelfs wanneer er een goddelijke missie achter zit. Ik voel vaak een onbestemde pijn wanneer natuurgeweld in de schoenen van God wordt geschoven en dan niet in de zin van ‘hij heeft de schuld’ maar ‘hij heeft dit gewild’. Op de eerste plaats rijmt geloven in mijn beleving niet met zeker weten en wanneer je toch zeker bent van het bestaan van God, weet jij dan ook precies wat hij (of zij) wil? Hoe kunnen mensen met hun inherente fysieke, psychische en wellicht ook spirituele beperkingen iets beweren over een alomvattend en daardoor per definitie voor ons niet te (be)grijpen fenomeen als God? Het lijkt soms alsof God, Jahweh en Allah niet meer dan woorden zijn die aan het noodlot een positieve draai beogen te geven. Wanneer ik zeg dat ik níet in God geloof ,maar wel op hem hoop, bedoel ik een lieve God.   

Ik geloof niet in ‘vrede op aarde’. Vechten, vluchten of bevriezen zitten in ons DNA als overlevingsstrategieën in extreem stressvolle situaties en wat voor individuen geldt, gaat ook op voor groepen. Volgens de UNHCR waren in juni 108,4 miljoen mensen wereldwijd, op de vlucht. Dat lijkt me een mooie graadmeter voor de stress waarmee de wereldbevolking kampt. Ik vrees dat nog meer mensen betrokken zijn bij oorlogen of andere gewelddadige conflicten en situaties. Bij vechten gaat het niet alleen om zelfverdediging maar ook om agressie. Vluchten roept andere emoties op dan vechten. Vluchten wordt niet zelden een beetje zielig of zelfs laf gevonden. Vechten daarentegen kan respect afdwingen. Vechtsporten zijn populairder dan ooit.


‘Macht kent immers geen plafond en juist dat maakt machtswellust zo gevaarlijk’


Is er ooit sprake geweest van wereldwijde vrede? We mogen al blij zijn dat in grote delen van de wereld sprake is van (relatieve) vrede. Maar op een of andere wijze lukt het niet om op de hele aardbol een vreedzame samenleving te krijgen. Waarom niet? Wanneer het erop aankomt haalt de mond het niet bij de vuist. Grijpen naar geweld heeft vrijwel altijd het laatste woord. Ook in ons vredige Nederland kunnen agenten niet zonder pistool de straat op. In ieder mens kan onderhuidse onvrede transformeren tot een bommetje, dat kan ontploffen. Daar mag niemand de ogen voor sluiten. Veel meer moeite heb ik met het fenomeen macht, zeker wanneer het om machtswellust gaat. Macht kent immers geen plafond en juist dat maakt machtswellust zo gevaarlijk. Ook bij menige machthebber zit onderhuids de neiging tot geweld.

Dat vrede op aarde een illusie is, wil niet zeggen dat vrede geen bestaansrecht heeft. Vrede beschouw ik als een kompasnaald die een richting aangeeft. Op een enkeling na zal niemand ooit de plek bereiken, waarnaar de naald wijst. Deze magnetische noordpool verschuift trouwens elk jaar een aantal kilometers. Iets wat niet bestaat in de vorm van één vierkante meter kan dus wel degelijk bestaansrecht hebben. Dat geldt ook voor het hiernamaals, ongeacht of dit de vorm van een paradijs, onderwereld, hel of hemel heeft. Als kind hoorde ik priesters vaak zeggen: ‘Vrede op aarde zoals in de hemel’. Vrede in de hemel is zelfs een dubbele illusie maar wanneer mensen hieruit wezenlijk troost putten mag voor mij ‘vrede in de hemel’ bestaan. Illusies hebben voor mij namelijk de status van (dag)dromen. En zonder dromen kunnen we niet.

Delen