Vrije artsenkeuze in het geding

Al enige tijd is er sprake van dat minister Hugo de Jonge een voorstel voor een wetswijziging in voorbereiding heeft, waarin de vrije artsenkeuze alsnog aan banden gelegd dreigt te worden. Edwin Brugman, directeur bij VvAA, maakt zich zorgen.

Brugman is met name bezorgd over de sterke lobby die Zorgverzekeraars Nederland in Den Haag lijkt te voeren: “De gang van zaken rondom dit inhoudelijk nog onbekende wetsvoorstel is zorgwekkend. Onlangs stuurden ministers Grapperhaus en Dekker een brief aan de leden van de Tweede Kamer met daarin een overzicht van ‘spoedeisende wetsvoorstellen’ waarvan het kabinet wil dat de Kamer die nog vóór de zomervakantie behandelt. Eén ervan betreft het wetsvoorstel van De Jonge dat de zorgverzekeraars in een nog sterkere positie moet brengen. Ik hoop dat dit voorstel toch over de zomer heen getild wordt, zodat we op een zorgvuldige behandeling in de Kamer kunnen rekenen.”

Zodra de inhoud van het wetsvoorstel bekend is, wil Brugman zich namens VvAA op actie beraden. “Het grondrecht van de vrije artsenkeuze mag níet worden aangetast. In deze tijd geeft het ook geen pas de macht van zorgverzekeraars verder te vergroten. Laten we eerst de afgelopen periode evalueren, voordat er nieuwe maatregelen worden genomen. VvAA blijft deze ontwikkelingen kritisch volgen.”

Delen