Vrije markt

Het zijn er nu vier, eind dit jaar moeten het er tien zijn en in 2017 veertig tot zestig. Ambitie kan Home Instead niet ontzegd worden. De vierde franchisenemer, voor de regio Eemland (na Zuid-Kennemerland, Nijmegen en Zeist) is nog maar het begin. Maar de van oorsprong Amerikaanse organisatie komt dan ook bepaald niet uit de lucht vallen, want ze is op franchisebasis al in achttien landen actief. Wie het zeer persoonlijke achtergrondverhaal wil lezen dat oprichter Paul Hogen aanzette tot dit initiatief, vindt dat hier.

Belangrijker voor de toekomst is de vraag wat Home Instead kan bijdragen aan het Nederlandse zorg- en welzijnslandschap. Het uitgangspunt van de organisatie is dat niet zorg maar aandacht centraal moet staan als we ouderen een goede kwaliteit van leven willen bieden. “We benaderen hen niet vanuit het zorgperspectief, maar beschouwen de relatie als het uitgangspunt”, zei Bas Steenbergen, directeur Nederland, toen hij de organisatie een paar maanden geleden formeel aan de media presenteerde. Om hieraan invulling te geven, zoekt het mensen die zelf ook niet meer jong zijn en die dus de belevingswereld van de cliënt kennen. Mensen die bijvoorbeeld nog precies weten wat ze deden op de dag dat president Kennedy werd vermoord.

Iedereen die kiest voor dienstverlening in de vrije markt kan van de diensten van Home Instead gebruikmaken. Iedereen die een vrij besteedbaar PGB heeft natuurlijk ook, maar of die groep zo toekomstbestendig is moeten we nog afwachten. Dat de groep groeit die voor eigen betaling – en dus eigen regie over de invulling – kiest, ligt echter redelijk voor de hand. Of daarmee de ambities van Home Instead helemaal reëel zijn valt nog te bezien, want het is natuurlijk niet de enige aanbieder die deze gedachtelijn volgt. Maar dat hier een markt aan het ontstaan is, is duidelijk.

Delen