Vuile was

Volgens Zorginstituut Nederland heeft 83 procent van de patiënten die een ICD krijgen nog nooit eerder een ernstige ritmestoornis gehad. Jaap Deckers, emeritus hoogleraar cardiologie, ontkent het probleem van overbehandeling in de cardiologie niet. Integendeel.

Het feit dat de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie nu met een plan komt om het aantal ICD-implantaties te reduceren, is een erkenning van de gesignaleerde overbehandeling, stelt hij. En hij windt er geen doekjes om om te verklaren hoe die situatie heeft kunnen ontstaan. Richtlijnontwikkeling waarbij de farmaceutische industrie een dikke vinger in de pap heeft. Aanbevelingen die te vaak berusten op persoonlijke meningen. Gebrek aan interne controle over de vraag of plaatsing van een ICD wel de aangewezen behandeling is. De financiële aantrekkelijkheid van liberale inclusiecriteria.

‘Het plan is een erkenning van de gesignaleerde overbehandeling’

Nu kun je denken: wat jammer dat een hoogleraar pas na zijn emeritaat de vuile was buiten hangt. Maar dat is niet terecht. Deckers biedt achtergrond bij de recente berichtgeving van Zorginstituut Nederland en daarvoor verdient hij waardering. Wat écht jammer is, is dat twee collega’s van hem, Maarten Simoons en Arthur Wilde, precies hetzelfde probleem al dertien jaar geleden onder de aandacht brachten en dat daar dus helemaal niets mee gedaan is.

‘Uw hart is een goudmijn’, kopte NRC toen. Een prachtige titel voor een liefdeslied, maar in relatie tot de zorg een immens probleem dat trust me I’m a doctor een buitengewoon bittere bijsmaak geeft. En dat is zeker geen verwijt aan de cardiologen alleen. Het is ‘niet onaannemelijk’ dat overbehandeling vaker voorkomt, stelt Deckers. Vul zelf maar in of hij het daarbij alleen over zijn eigen vakgebied heeft.

Delen